Exploitatievergunning voor een horecabedrijf

Wanneer u een (horeca)inrichting gaat uitbaten heeft u een exploitatievergunning nodig.

Onder horecabedrijf verstaan we onder andere: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, koffiehuis en een terras.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

U heeft een exploitatievergunning nodig als u:

 • een horecabedrijf overneemt
 • een horecabedrijf nieuw vestigt
 • een bestaand horecabedrijf wilt veranderen of uitbreiden
 • als de vergunninghouder niet meer in dienst is
 • als de leidinggevende wijzigt en/of
 • met uw horecabedrijf verhuist

Vergunning aanvragen

U kunt de vergunning digitaal of schriftelijk aanvragen.

Digitaal

U kunt de vergunning digitaal aanvragen via het online aanvraagformulier exploitatievergunning. Een wijziging in leidinggevende meldt u via het online formulier wijziging leidinggevende.

Schriftelijk

U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen via het papieren aanvraagformulier. Print dit formulier, vul het in en stuur het op naar:

Gemeente Alblasserdam
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Postadres
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u de exploitatievergunning voor een horeca-inrichting krijgt. Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.

Maak uw aanvraag compleet

U stuurt de volgende gegevens mee met uw aanvraag:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier Bibob, inclusief bijlage. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (lees hier het informatieblad Bibob voor aanvragers). Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. U voegt bij uw aanvraag direct het ingevulde Bibob vragenformulier toe. Bij het vragenformulier voegt u de volgende bijlagen toe:
 • een nauwkeurige plattegrond met de oppervlakte en omschrijving van de inrichting van het pand. Hierop vermeldt u de functies van de ruimten en de oppervlakten;
 • een schriftelijk verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Hieruit blijkt dat zij geen bezwaar heeft tegen de vestiging van een horeca inrichting. Of u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat;
 • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
 • een arbeidsovereenkomst van alle personen die als beheerders of leidinggevenden en niet als ondernemer in de zaak werkzaam zijn;
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van de leidinggevende;
 • een verklaring omtrent gedrag van de aanvrager(s). (Zie de informatie over Verklaring Omtrent het Gedrag en het door u verder in te vullen aanvraagformulier.)

Voorwaarden

 • De exploitatievergunning geldt voor de aanvrager en het pand. Als u een bedrijf overneemt vraagt u een nieuwe vergunning aan.
 • Uw bedrijf past in het bestemmingsplan.
 • U mag niet met uw bedrijf beginnen voordat u de vergunning heeft.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam.