Dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

Kinderen kunnen problemen hebben bij het leren lezen. Een kind kan leeszwak zijn. Via de school kan er, als dat nodig is, onderzoek gedaan worden. Als het kind voldoet aan de criteria zullen er na het onderzoek, behandelingen volgen. De gemeente bekostigt deze behandelingen.