Verhuizen in of naar Alblasserdam

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De gemeentewinkel is tijdens de verbouwing te vinden in het pand aan Cortgene 9a. Door de beperkte ruimte werken wij alleen op afspraak. Betalen is alleen mogelijk met pin. 

Gaat u verhuizen? Geef dit dan aan ons door voordat u verhuist. Dat mag al 4 weken van tevoren tot 5 dagen erna.

Afhandeling

Wij registreren uw verhuizing direct in de basisregistratie personen (BRP)

 Verhuizen binnen Alblasserdam  hiervoor heeft u DigiD nodig

 Verhuizen naar Alblasserdam

Toevoegen aan de verhuisaangifte

U verhuist naar een huurwoning van een woningcorporatie

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • nieuw huurcontract op uw naam als u een huurwoning krijgt (pagina's met persoons- en adresgegevens en handtekening)
 • toestemming woningcorporatie bij inwoning op een huurwoning (vraagt u via het contactformulier van Woonkracht 10)

U verhuist naar een huurwoning van een particuliere eigenaar

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • als de eigenaar van de woning zelf niet op het adres woont dan voegt u ook toe:
  • toestemming van de eigenaar van de woning wanneer u gaat inwonen
  • kopie identiteitsbewijs van de eigenaar van de woning

Tip: maak een foto of een scan van de genoemde bewijsstukken als u uw verhuizing online doorgeeft. In het webformulier kunt u deze documenten uploaden.

Minderjarige kinderen die bij hun ouder(s) of gezaghouder(s) gaan wonen hebben geen toestemming nodig. Wij kunnen u wel altijd om aanvullende stukken vragen.

Schriftelijke toestemming eigenaar van de woning  (pfd, 27 kB)
Toestemming Woonkracht

Schriftelijk of aan de balie

Schriftelijk

Print het formulier 'Adreswijziging', vul het in en stuur het met bewijsstuk op naar de gemeente.

Balie

U komt naar de balie van de gemeente. Maak online een afspraak of u belt 14 078. Met een afspraak voorkomt u dat u lang moet wachten. Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan het waterbedrijf Oasen

Formulier adreswijziging (pdf, 98 kB)

Datum verhuizing

Gaat u verhuizen?

Geeft u een verhuizing door met een datum in de toekomst? Dan verwerken wij uw verhuizing vanaf die datum. Dat is dan de inschrijfdatum op uw nieuwe adres.

Bent u verhuisd?

Ontvangen wij uw verhuisbericht binnen 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum van verhuizing. Ontvangen wij uw verhuisbericht later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum waarop wij uw verhuisbericht hebben ontvangen.

Geef uw verhuizing op tijd door! Daarmee voorkomt u problemen met bijvoorbeeld uw huurtoeslag en/of andere toeslagen

Verhuizen naar andere gemeente

Geef uw verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen. Zij regelen de uitschrijving uit Alblasserdam.

Wie geeft de verhuizing door

Verplicht om een verhuizing door te geven, zijn:

 • iedereen van 18 jaar en ouder
 • ouders, voogden en verzorgers, voor personen jonger dan 16 jaar
 • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
 • curatoren, voor personen die onder curatele staan

De volgende personen mogen aangifte doen, in de volgende situaties:

 • alle personen vanaf 16 jaar
 • ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • samenwonenden voor elkaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • iedereen vanaf 18 jaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, onder bepaalde voorwaarden (zie wet BRP)
Wie krijgt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals:

 • pensioenfondsen
 • zorgverzekeraars
 • belastingdienst

Instellingen die persoonsgegevens ontvangen (pdf, 73 kB)

Aan andere instanties doorgeven

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties en -organisaties. Geef uw verhuizing zelf door aan bijvoorbeeld:

 • Oasen waterbedrijf
 • uw elektriciteitsbedrijf
 • uw verzekeringen
 • telefoon-, tv- en internetleverancier
 • uw bank

Op de website van Post.nl vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt Post.nl tegen betaling uw post voor een bepaalde periode door.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen geven wij u antwoord.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen