Inschrijven of hervestigen uit het buitenland

Inschrijven of hervestigen kan alleen op afspraak.

Komt u voor langer dan 4 maanden vanuit het buitenland in Nederland wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven? Maak dan een afspraak bij de Gemeentewinkel, u moet zich binnen 5 dagen melden. Dat geldt ook voor uw partner en minderjarige kinderen die in Nederland komen wonen.

Afhandeling

 • 1e keer inschrijven in Nederland: binnen 4 weken ontvangt u bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN)
 • hervestiging: u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan. U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw inschrijving
 • wilt u informatie of dat wij u terugbellen over uw (her)vestiging dan reageren wij binnen 5 werkdagen

Inschrijving in de gemeente (BRP) kan alleen aan de balie en op afspraak. We maken verschil tussen een 1e inschrijving en een hervestiging. Let op: geef in uw afspraak aan hoeveel personen zich komen inschrijven. Bij de afspraakgegevens kunt u het aantal aanpassen. 

Afspraak maken voor 1e inschrijving

Afspraak maken voor hervestiging

Nieuwkomers van buiten Europa

Wanneer u als nieuwkomer van buiten Europa komt, moet u aantonen dat u rechtmatig in Nederland mag verblijven. U hebt toestemming nodig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen wonen. Dit rechtmatig verblijf toont u aan met:  

 • een verblijfsvergunning of
 • een schriftelijke beslissing (beschikking) of
 • een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) sticker in uw paspoort
Meenemen bij 1e inschrijving of hervestiging

Iedereen komt persoonlijk naar de balie, ook kinderen. 

Bij uw afspraak neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of identiteitskaart)
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent uit: Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius
 • documenten waarmee u bewijst dat u op uw nieuwe adres mag wonen
  • huurcontract op uw naam
  • eigendomsbewijs van de woning
  • verklaring van de hoofdbewoner dat u werkelijk op dit adres woont én een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een hoofdbewoner is iemand die op zijn/haar naam de woning huurt of gekocht heeft. Diegene is verantwoordelijk voor de vaste (juridische en/of financiële) lasten.
 • uw geboorteakte als u geboren bent in het buitenland
 • uw huwelijksakte, uw echtscheidingsakte of eventuele overlijdensakte van uw echtgenoot/echtgenote (als dit van toepassing is)

U levert buitenlandse akten en documenten (vertaald) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits in. Deze akten en documenten moeten gelegaliseerd zijn. Daarna stelt de gemeente de echtheid van de documenten vast. Akten en documenten in een andere taal moeten officieel vertaald zijn. Op de pagina over Buitenlandse (bron)documenten leest u hierover meer. Heeft u een akte of document uit het buitenland nodig? Op deze pagina onder 'Opvragen akten uit het buitenland' leest u meer.

Akte uit het buitenland

Let op: de gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud en verkeerde informatie 

U vraagt een origineel afschrift van een akte aan in de plaats/land waar u:

 •  geboren bent
 •  getrouwd bent
 •  gescheiden bent
 •  gewoond heeft
 •  of waar iemand is overleden

Legalisatie of apostille 

Legalisatie en apostille zeggen iets over de herkomst en echtheid van een document. Ze bewijzen:

 • dat het document door de juiste instantie/persoon is afgegeven
 • dat de handtekening op het document ook echt van degene is die op het document vermeld staat

Legalisatie

Voor legalisatie zijn meerdere stempels van verschillende instanties nodig. Hoe u een document laat legaliseren leest u op de website van de Rijksoverheid.

Apostille

Een apostille is een stempel als bewijs van echtheid van een document. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Bij een document uit 1 van deze landen is de apostillestempel meestal voldoende. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn? Dan laat u ze vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
In sommige landen kunt u een internationaal uittreksel krijgen. Die kunt u zonder legalisatie of apostille in Nederland gebruiken.    

Informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de autoriteiten van het land waar u het document aanvraagt.

Checklist in Nederland gaan wonen of werken

Iemand die naar Nederland verhuist moet veel regelen, zowel in het land van herkomst als in Nederland. De nieuwe Checklist in Nederland gaan wonen of werken op NederlandWereldwijd.nl biedt immigranten een overzicht van alle regelzaken. 

Niet woonachtig in Nederland, wel inschrijven

Woont u niet in Nederland? Maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld omdat u grensarbeider of buitenlandse student bent? Of ontvangt u pensioen uit Nederland? Dan valt u onder niet-ingezetene. U schrijft zich dan in bij de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) in 1 van de volgende gemeenten:

 • Alkmaar, Almelo, Amsterdam
 • Breda
 • Den Haag, Doetinchem
 • Eindhoven
 • Groningen, Goes
 • Heerlen
 • Leeuwarden, Leiden
 • Nijmegen
 • Rotterdam
 • Terneuzen
 • Utrecht
 • Venlo
 • Zwolle

U meldt zich daar persoonlijk met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Voor openingstijden en meer informatie kijkt u op de websites van de genoemde gemeenten. Informatie over de registratie van niet-ingezetenen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.