Integraal Veiligheidsplan

Gemeente Alblasserdam werkt samen met inwoners, partners en ondernemers aan een dorp waar iedereen prettig kan wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hoe we dat doen, staat in het Integraal Veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan. Elke vier jaar wordt een nieuw IVP opgesteld.

Integraal Veiligheidsplan 2024-2027

In maart 2024 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 vastgesteld. Er is gekozen voor scenario B. Het nieuwe veiligheidsplan is ontwikkeld in samenwerking met veiligheidspartners, inwoners en gemeenteraad. In het veiligheidsplan zijn de belangrijke onderwerpen benoemd waar we de komende jaren aan gaan werken in en met de stad. Er zijn keuzes gemaakt. De gemeente richt zich op wat wij belangrijk vinden én op wat er leeft onder inwoners en ondernemers in onze mooie stad.  

De komende vier jaar gaat er extra aandacht naar drie onderwerpen:

  1. Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
  2. Zorg & veiligheid
  3. Gedigitaliseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit streeft de gemeente naar het creëren van een veilig ondernemersklimaat. We zetten in bewustwording en weerbaarheid van bedrijven.  We werken aan een aanpak georganiseerde criminaliteit op bedrijventerreinen en watergebonden locaties.

Zorg & veiligheid

We werken al nauw samen met verschillende organisaties binnen en buiten het veiligheidsgebied. Deze samenwerkingen willen we behouden, versterken en uitbreiden waar dat nodig is, om met name de aanpak van complexe woonoverlast, aanpak personen met onbegrepen (en risicovol) gedrag, huiselijk geweld en aanpak jeugd verder te verbeteren.

Gedigitaliseerde criminaliteit

We zetten in op het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van gedigitaliseerde criminaliteit zoals fraude via Whatsapp en via internet.