Huiselijk geweld

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling? U kunt voor advies of een melding ALTIJD terecht bij Veilig Thuis (Zuid-Holland Zuid) via 0800-2000. Dit kan ook anoniem.

Huiselijk geweld houdt in dat thuis geen veilige plek meer is. De partner of een ander gezinslid is gewelddadig tegen huisgenoten. Soms wordt huiselijk geweld gepleegd door niet-huisgenoten: een verzorger, een ex-partner, een familielid.

Direct gevaar

Denk je dat iemand nú onveilig is? Bijvoorbeeld omdat je geschreeuw hoort? Bel 112. Dan krijg je meteen de politie aan de telefoon. Op basis van wat jij vertelt over de situatie, beoordeelt de politie of zij direct iemand langs stuurt.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is soms moeilijk te herkennen. Het komt voor op allerlei manieren. De gemene deler is dat er sprake van een onveilige thuissituatie. Deze houdt niet vanzelf op.

Onder huiselijk geweld verstaan we:

 • lichamelijk geweld en mishandeling
 • seksueel geweld (dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, aanranden, incest)
 • geestelijk geweld (dreigen, opsluiten, vernederen, schelden, pesten, negeren)

Voorbeelden zijn:

 • Een kind dat door zijn moeder wordt geslagen of geschopt.
 • Een zoon die het geld van zijn oude vader voor zichzelf gebruikt.
 • Een vrouw die door haar partner erg wordt gecontroleerd in haar doen en laten, in en buiten het huis.

Meer informatie over huiselijk geweld

Informatie van de rijksoverheid over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kindertelefoon

Met De Kindertelefoon kunnen kinderen van 8 tot 18 jaar over alles bellen via 0800 - 0432 en chatten via de Kindertelefoon. Elke dag, gratis en anoniem.

Opvang bij huiselijk geweld

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken krijgt met huiselijk geweld. Wij zijn getraind en ervaren in het bespreken van signalen van Huiselijk Geweld met betrokkenen en professionals. Veilig Thuis adviseert professionals die vragen hebben over de aanpak van Huiselijk Geweld. Naast fysiek, emotioneel en- of verbaal geweld geldt dit ook voor eerwraak, complexe echtscheidingen, huwelijksdwang, genitale verminking of loverboyproblematiek. Opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld is schadelijk voor een kind.

Veilig Thuis Zuid Holland Zuid verzorgt de intake voor crisisopvang van huiselijk geweld en heeft de regie bij het tijdelijk huisverbod. We werken daarbij nauw samen met andere professionals die zijn betrokken bij de aanpak van Huiselijk Geweld.

Huisverbod

Bij serieuze dreiging van huiselijk geweld kan de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen van 10 dagen. Een pleger van huiselijk geweld mag dan zijn (of haar) woning niet meer in. In deze periode mag hij geen contact opnemen met de partner of de kinderen. De burgemeester kan het huisverbod verlengen als de dreiging blijft. Deze verlenging kan maximaal 18 dagen duren. Het tijdelijk huisverbod wordt gecombineerd met hulpverlening voor zowel de pleger als de achterblijver(s).

Meer informatie over Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies over de volgende onderwerpen:

 • huiselijk geweld
 • opvang van slachtoffers en plegers
 • kindermishandeling
 • partnermishandeling
 • ouderenmishandeling
 • seksueel geweld
 • eergerelateerd geweld
 • stalking
 • genitale verminking
 • huwelijksdwang
 • mensenhandel
 • problemen door loverboys