Verkeer

  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

    In het GVVP staat hoe de gemeente omgaat met onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer voor korte en lange termijn. De gemeenteraad heeft het GVVP vastgesteld als basis voor het beleid. Het plan voor de uitvoering wordt op een later moment in de raad besproken en vastgesteld.

    De kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg krijgt voorrang. Hierover spreken we met een werkgroep van raadsleden. Daarnaast hebben we met prioriteit een onderzoek opgestart naar de verkeersafwikkeling van de kruising Grote Beer / Helling.