Verkeer

  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

    De raad heeft het GVVP als basis voor het beleid vastgesteld.
    Het plan voor de uitvoering wordt op een later moment in de raad besproken en vastgesteld. De kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg krijgt voorrang. Hierover wordt gesproken met een werkgroep van raadsleden.