Rioolrenovatie en herinrichting straten Staatsliedenbuurt-Noord

Door klimaatverandering gaat het in Nederland meer en langer regenen. Dit regenwater moet goed kunnen weglopen. Dit gebeurt onder andere via de riolering. Als gemeente zijn we eigenaar van de openbare riolering. Wij vergroenen en verduurzamen ons dorp om beter voorbereid te zijn op de klimaatsverandering. Ook draagt een groene leefomgeving bij aan de gezondheid van bewoners.

Wat gaan we doen?

In het voorjaar 2024 wordt in de Staatsliedenbuurt-Noord (wijk Blokweer)  het riool gerenoveerd. Ook wordt de buitenruimte opnieuw ingericht. In Staatsliedenbuurt is de riolering aan vervanging toe. Het riool is verzakt en verouderd. Het nieuwe riool is toekomstbestendig en beter voorbereid op extreem weer. Daarnaast worden er ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk wordt het groen vervangen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Verwijderen van de oude riolering; 
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering;
 • Ophogen van de straten;
 • Herinrichten trottoirs, parkeerplaatsen en de rijbaan; 
 • Herinrichting verzamelplaatsen huiscontainers;
 • Aanbrengen van nieuwe groenvoorzieningen en verbeteren van de huidige groenvoorzieningen;
 • Herinrichten speelplekken: een centrale speelpek.

Waar zijn de werkzaamheden?

 • Groen van Prinstererstraat
 • Troelstrastraat
 • Van Oldenbarneveldstraat
 • Johan de Wittstraat

Planning

We verwachten dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2024 starten. De werkzaamheden voeren wij in fases uit. De bewoners van de Staatsliedenbuurt-Noord ontvangen hierover een brief.

Inloopavond

Voor de herinrichting hebben wij inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld. Hoe de straten en de centrale speelplaats er precies uit gaan zien, is nog niet tot in detail vastgelegd. We wilden bewoners van Staatsliedenbuurt-Noord hier graag bij betrekken. Zij zijn daarom uitgenodigd voor een inloopavond. Deze was op donderdag 9 november 2023 in Landvast. Tijdens de inloopavond waren mensen van de gemeente aanwezig. Zij vertelden over de rioolwerkzaamheden en de herinrichting van de straten. De ideeën die tijdens deze avond naar voren kwamen, worden waar mogelijk gebruikt bij het maken van het definitieve ontwerp.

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt-Noord? Stuurt u dan een e-mail naar projecten@alblasserdam.nl of bel en vraag naar de afdeling Buitenruimte via 14-078. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, houd dan deze website in de gaten.

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag voor meer informatie.

 

Praktische informatie

Wanneer wordt er gewerkt en waar meld ik overlast?
 • Zodra de aannemer bekend is, worden de werktijden bekend gemaakt.
 • Tijdens de werkzaamheden ondervindt u mogelijk geluidshinder. 
 • De waterleiding wordt niet afgesloten tijden de werkzaamheden.
Blijft mijn woning bereikbaar?
 • Sommige delen van de straten zijn tijdens de uitvoering niet bereikbaar. 
 • Uw woning blijft te allen tijde woning bereikbaar. Wij plaatsen loopschotten/loopplanken. We doen ons best de overlast te beperken. En vragen om uw begrip.
 • Ook als u gebruik maakt van een scootmobiel of rollator kunt u uw woning verlaten.
 • De straten blijven tijdens de uitvoering altijd bereikbaar voor hulpdiensten.
Waar kan ik tijdens de werkzaamheden parkeren?
 • Waar kan ik mijn auto tijdens de werkzaamheden parkeren? Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de bewoners hierover geïnformeerd.
 • Mindervalidenparkeerplaats. Voor de start van de werkzaamheden wordt persoonlijk contact opgenomen met bewoners die gebruik maken van een mindervaliden parkeerplaats. De huidige mindervaliden parkeerplaatsen komen terug in de nieuwe inrichting. 
 • Elektrisch opladen. Tijdens de werkzaamheden zijn de elektrische laadpalen niet beschikbaar. Kijk voor de dichtstbijzijnde laadpaal hier < link> https://experience.arcgis.com/experience/156644e89ceb40aa90ed6aa64d02fbfc
Afval

De bewoners worden hier voor de start werkzaamheden over geïnformeerd.

Overige praktische vragen
 • Blijven de bomen staan? Een aantal bomen verkeert in slechte conditie. Deze bomen overleven niet de ophoging. Daarom worden ze gekapt. Er worden nieuwe bomen geplant. De gemeente hecht grote waarde aan groen en biodiversiteit. 
 • Wordt de grond veel opgehoogd na de werkzaamheden? Dit verschilt per straat. Meer informatie volgt hierover.
 • Welke aannemer voert de werkzaamheden uit? De naam van de werkzaamheden wordt begin 2024 bekendgemaakt
 • De rioolvervanging in de Johan de Witstraat in 2020? Dit betreft alleen het vervangen van het slechte stuk van het riool. Deze stond namelijk op 'instorten', zoals dat dat nu ook op andere delen van dit project mogelijk het geval is. 
 • ik ga verhuizen, met wie moet ik contact opnemen? U kunt tijdens de uitvoering contact opnemen met de aannemer.

 

Uitkomsten bewonersavond 9 november

Welke keuzes zijn er gemaakt voor de hoeken?

u als bewoners hebben een keuze gemaakt voor de hoeken in de straat. Circa 11% van alle gevraagde huishoudens heeft een stem uitgebracht. Hieronder vindt u de gemaakte keuzes:

 • Groen van Prinstererstraat: Vaste plantbakken/plantvakken (C) met hagen (B)
 • Troelstrastraat: Vaste plantbakken/plantvakken (C) met hagen (B)
 • Johan de Wittstraat: Terreinafscheiding met hagen (B)
 • Van Oldenbarneveldstaat: Vaste plantbakken/plantvakken (C) met hagen (B)
Welke parkeeroplossingen zijn er?

Naast het parkeeronderzoek is tijdens de bijeenkomst ook naar voren gekomen dat er een grote parkeerdruk is. Hieronder staan de voorstellen die wij voornemens zijn uit te voeren om de parkeerdruk te verlagen met betrekking tot het gepresenteerde voorlopig ontwerp (VO)

 • In de straten Troelstrastaat, Johan de Wittstraat en van Oldenbarneveltstraat worden de speelterreinen vervangen door parkeerplekken (7 stuks per straat);
 • De boomvakken voor Groen van Prinstererstraat nr. 28, Troelstrastraat nr. 28, Johan de Wittstraat nr. 28 en Van Oldenbarneveltstraat nr. 28 komen te vervallen en worden parkeerplekken.
 • Het parkeervak t.h.v. Troelstrastraat nr. 58 wordt doorgetrokken tot nr. 60;
 • Het parkeervak t.h.v. Troelstrastraat nr. 36 wordt verlengd;
 • Het parkeervak t.h.v. Troelstrastraat nr. 7 wordt doorgetrokken tot nr. 3;
 • Het parkeervak t.h.v. Johan de Wittstraat nr. 58 wordt doorgetrokken tot nr. 60;
 • Het parkeervak t.h.v. Johan de Wittstraat nr. 36 wordt verlengd;
 • Het parkeervak t.h.v. Johan de Wittstraat nr. 7 wordt doorgetrokken tot nr. 3;
 • Het parkeervak t.h.v. Van Oldenbarneveltstraat nr. 58 wordt doorgetrokken tot nr. 60;
 • Het parkeervak t.h.v. Van Oldenbarneveltstraat nr. 36 wordt verlengd;
 • In overleg met de standplaatshouder(s) willen wij de standplaats verplaatsen, zodat hier vier (4) nieuwe parkeerplekken kunnen worden gerealiseerd;
 • Ter hoogte van Van Oldenbarneveltstraat nr. 26 wordt minimaal één (1) nieuw schuin parkeervak gerealiseerd;
 • Mindervalide parkeerplek t.h.v. Johan de Wittstraat nr. 54 is komen te vervallen;
 • Mindervalide parkeerplek t.h.v. Johan de Wittstraat nr. 36 wordt nader onderzocht of deze komt te vervallen;
 • In alle straten komt de dwarsmakering te vervallen;
 • De mindervalideplekken krijgen een duidelijke belijning.

Welke overige voorstellen rondom parkeren worden er niet meegenomen? 

 • Het realiseren van schuine parkeerplaatsen;
 • Het plantvak tussen de Troelstrastraat – Johan de Wittstraat op de kruising mij de Van Hogendorpweg, waar nu het trafohuis staat, blijft een plantvak. Het is technisch niet mogelijk om hier nieuwe parkeerplekken te realiseren;
 • Parkeren in eigen voortuin wordt niet toegestaan m.u.v. Groen van Prinstererstraat  nr. 64 t/m 105. Wij als gemeente mogen niet zomaar een openbare plek toewijzen aan een perceeleigenaar.
Wat wordt er gedaan aan de verkeersveiligheid?
 • Circa 3% van de huishoudens geeft aan de 'punaises' in de straat moeten komen te vervallen. Wij halen deze uit het ontwerp;
 • De inritten bij Groen van Prinstererstraat nr. 26, Van Hogendorpweg nr. 37, 25, 13, Troelstrastraat nr. 26, Johan de Wittstraat nr. 26 en van Oldenbarneveltstraat nr. 26 worden met circa 0,5 meter teruggetrokken;
 • Voor iedere gelijkwaardige nieuwe kruisingen worden plateaus gerealiseerd;
 • Er worden duidelijke oversteekplekken van de woonstraten naar het Boerenpad gerealiseerd;
 • In de bochten worden er voorzieningen getroffen. Hierdoor blijven de bochten beter toegankelijk voor mogelijke hulpverlening en HVC.
Wat gaan we doen met het groen in de buurt?
 • De boomvakken t.h.v. Groen van Prinstererstraat nr. 28, Troelstrastraat nr. 28, Johan de Wittstraat nr. 28 en Van Oldenbarneveltstraat nr. 28 komen te vervallen;
 • De boomvakken t.h.v. Troelstrastraat nr. 10, 20, 44 en 60, Johan de Wittstraat nr. 60 en Van Oldenbarneveltstraat nr. 14 en 46 komen te vervallen;
 • Het groen t.h.v. Troelstrastraat nr. 1 t/m 31 wordt anders ingericht op aangeven van de bewoners;
 • De groenvakken worden ingericht met verschillende soorten. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot. Hierop komen wij later terug.
Op welke wijze worden de rioleringswerkzaamheden uitgevoerd?

Het hoofdriool wordt eerst vervangen. Later in de herinrichting wordt de riolering vervangen tot aan de erfgrens. Er wordt voor de uitvoering wel gecommuniceerd of de bewoners, voor eigen rekening, de riolering in zijn totaliteit willen vervangen;

Overige vragen over het project
 • De opstelplek voor de ondergrondse containers worden op de hoeken gerealiseerd zoals in de Groen van Prinstererstraat;
 • Hondenpepbakken + dispensers plaatsen voor iedere ingang naar het Boerenpad;
 • Tijdens de uitvoering wordt de CKC locatie opengesteld. Andere mogelijke locaties worden in de uitvoering gecommuniceerd;
 • In overleg met de standplaatshouder(s) worden er onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie;
 • Er worden duidelijke opstelplekken gemaakt voor het opstellen van containers;
 • In het uitvoeringsontwerp wordt er dieper ingegaan op de nieuwe hoogtes en welke invloeden deze nieuwe hoogtes hebben op jullie tuin. Tijdens de uitvoering halen wij de eerste meter op;