Maart 2024

 • Denk mee over het parkeren in Alblasserdam

  29 maart 2024

  In Alblasserdam zijn er steeds meer auto's. Er is niet genoeg plek om ze allemaal te parkeren. Dit is een uitdaging voor inwoners van Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam wil door middel van een enquête inzicht krijgen wat voor inwoners belangrijk is. Zodat er beleid gemaakt kan worden voor de toekomst.

 • Mogelijk later besluit over aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting

  21 maart 2024

  Heeft u kwijtschelding aangevraagd bij SVHW? Het besluit hierop kan langer duren.

 • Lokaal meer investeren door Innovatietafel Bereikbaarheid

  20 maart 2024

  Hoe kunnen we lokaal meer investeren en kansen creëren op het gebied van bereikbaarheid? Deze vraag stond op 29 februari in Alblasserdam centraal, tijdens de nieuwe Innovatietafel 'Bereikbaarheid', een initiatief vanuit Werkgevers Drechtsteden en de Federatie Ondernemersverenigingen.

 • Reconstructie De Vang feestelijk afgerond

  19 maart 2024

  De reconstructie van De Vang is klaar. Gisteren verrichte wethouder Marten Japenga samen met bewoners de opening. Bewoners hebben een fruitboom gekregen om in hun voortuin te planten.

 • Succesvolle controle bedrijven in de Drechtsteden Buiten gemeenten

  15 maart 2024

  Het Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten (BIT) heeft een succesvolle integrale controle georganiseerd binnen de autobranche in het kader van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Steekproefsgewijs zijn bedrijven geselecteerd voor deze controle. Er werd niet alleen op strafbare feiten gecontroleerd, maar ook op bestuursrechtelijke overtredingen zoals overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en milieuwetgeving.

 • Openbare verlichting Alblasserdam in het led

  15 maart 2024

  De gemeente Alblasserdam stapt versneld over op ledverlichting in de openbare ruimte. Daarmee besparen we veel energie. Woensdag 20 maart starten de werkzaamheden. Wethouder Marten Japenga zal de eerste ledlamp aanbrengen.

 • Gratis compost ophalen op zaterdag 23 maart

  11 maart 2024

  Als dank voor het goed scheiden van uw groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE), kunt u elk jaar gratis compost ophalen. Op zaterdag 23 maart 2024 kunt u hiervoor tussen 10.00 en 16.00 uur terecht op parkeerterrein aan de Zuiderstek.

 • Burgerzaken Alblasserdam langer open vanaf april

  11 maart 2024

  We verwachten de komende tijd extra drukte van inwoners die een paspoort of ID willen aanvragen of verlengen. Daarom gaat de balie van Burgerzaken langer open.