Zwemwater Recreatieplas het Lammetjeswiel ruimschoots binnen PFAS-norm

Wat betreft het PFAS-gehalte valt het zwemwater van Recreatieplas het Lammetjeswiel ruim binnen de gestelde norm. Het RIVM bepaalt deze norm en publiceert deze advieswaarde voor PFAS in buitenwater. Deze advieswaarde van het PFAS-gehalte in zwemwater gelet op gezondheidsrisico’s mag maximaal 280 nanogram PEQ per liter zijn. In het Lammetjeswiel is de gemeten waarde 74. Dit valt dus ruim binnen de norm.

In het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) controleert het Waterschap Rivierenland regelmatig de waterkwaliteit van het zwemwater. Bij het strandje van het Lammetjeswiel staan borden met informatie over de zwemlocatie. Hierop staan ook actuele meldingen, zoals de huidige waarschuwing voor blauwalg. Voor informatie kunt u bellen met de zwemwatertelefoon via telefoonnummer: 0800-9036. Ook kunt u actuele informatie per zwemlocatie vinden op www.zwemwater.nl.