Een gezonde sport- en beweegomgeving met het Sportakkoord

Een actieve levensstijl verbetert de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Daarom vinden wij aandacht voor sport, bewegen en preventie belangrijk. In het 'Sport- en Beweegakkoord' hebben we hiervoor doelen, afspraken en acties opgesteld. Aan dit akkoord werken sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers.

Wethouder Freek de Gier: "Dit is weer een mooi voorbeeld van hoe we samenwerken in ons dorp om echt dingen te bereiken. We willen dat iedere Alblasserdammer met plezier kan sporten en bewegen. Ter inspiratie delen wij graag twee voorbeelden van projecten die de afgelopen periode zijn goedgekeurd."

Gratis clinics tijdens opening padelbanen Tennisvereniging ATV

Tennisvereniging ATV heeft op 27 januari de eerste vier padelbanen in Alblasserdam geopend. De feestelijke opening werd verzorgd door voormalig tophockeyster Fatima Moreira de Melo en topvoetballer Ronald de Boer. Inwoners uit de gemeente konden deelnemen aan gratis padelclinics van tennisschool Maximus. Zo hebben zij ervaren of deze racketsport iets voor hen is. Het doel van de clinics is het in beweging brengen van meer inwoners. Bijkomend voordeel is dat het aantal leden is gestegen met als gevolg meer inkomsten voor de club. Vanuit het Sportakkoord is een bijdrage van 2000 euro gedaan voor de opening. Dit initiatief sluit aan op de thema’s ‘gezonde leefstijl jeugd & jeugd vaardig in bewegen’ en ‘vitale sport- en beweegaanbieders’ van het Sportakkoord.

OldStars korfbal bij CKC Kinderdijk

Korfbalvereniging CKC Kinderdijk heeft samen met het Nationaal Ouderenfonds en Dok11 Fysiotherapie een OldStars korfbalteam opgericht voor de Alblasserdammer van 55 jaar en ouder. Zo kunnen senioren blijven bewegen en hebben zij een plek om samen te komen. Dit project bevordert een gezonde leefstijl, heeft een positieve invloed op sociaal contact en zorgt voor een betere zelfredzaamheid. Dit leidt tot een beweeg- en sportomgeving waar iedereen aan deel kan nemen. Zodoende past dit initiatief bij het thema ‘inclusie en diversiteit’ uit ons Sportakkoord. Als opstartbudget is er vanuit het Sportakkoord 1500 euro gefinancierd.

Lijk het u leuk om een keer mee te doen? De groep speelt elke woensdag van 10 tot 11 uur. Adres: Sportcomplex Molenzicht, Groen van Prinstererstraat 109. Kijk voor meer informatie op www.ckc-kinderdijk.nl/oldstars.

Een aanvraag indienen?

Het Sportakkoord Alblasserdam richt zich de komende jaren op de thema’s ‘inclusie en diversiteit/maatschappelijke waarde van sport en bewegen’, ‘gezonde leefstijl jeugd & jeugd vaardig in bewegen’, ‘sociaal veilige sport & integriteit’, ‘vitale sportaanbieders’ en ‘ruimte voor sport en bewegen’. Heeft u een goed idee of initiatief dat past bij één of meerdere van deze thema’s? Dan denken wij graag op voorhand mee. Wilt u direct een aanvraag indienen? Vraag dan eenvoudig stimuleringsbudget aan via teamsportservice.nl. Hier staan ook de spelregels en criteria. Voor 2024 is er ruim € 16.000 beschikbaar. 

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of wilt u meer weten over het Sportakkoord? Dan kunt u contact opnemen met Ruben van Zeijl, coördinator van het sportakkoord, via rvanzeijl@teamsportservice.nl of 06-16919074.

Het kernteam van het sportakkoord ziet toe op de uitvoering van het lokale Sportakkoord en beoordeelt de aanvragen. In dit team zijn sportaanbieders, kinderopvang, welzijn, GGD, ABC-team, gemeente Alblasserdam en Team Sportservice vertegenwoordigd.