Bezuinigingen en verzwaren lasten noodzakelijk om Alblasserdam financieel gezond te houden

Om Alblasserdam financieel gezond te houden, is het nodig om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Daarom moeten er scherpe keuzes worden gemaakt om te bezuinigen. Dit komt onder meer door prijsstijgingen en onzekerheid over structurele inkomsten van de Rijksoverheid voor de langere termijn. Voor veel gemeenten heeft dit gevolgen, ook voor Alblasserdam.

Het college van Alblasserdam gaat daarom 1,5 miljoen euro bezuinigen op de begroting van 2025. Dat is 2,5 procent op de totale jaarlijkse begroting. Voor 2026 en 2027 is de inschatting dat er 4 miljoen euro bezuinigd moet worden op de jaarlijkse begroting.

Wethouder financiën Pardo: “Omdat we nog steeds geen zekerheid hebben over de structurele inkomsten vanaf 2026 van het Rijk, is niets doen geen optie. Het blijft onzeker of een nieuw kabinet de financiële zorgen van gemeenten tijdig verhelpt. Hoewel we 2023 waarschijnlijk met een positief saldo afsluiten, moeten we toch bezuinigen de komende jaren. Het positieve saldo wordt deels uitgegeven aan ambities die in 2023 niet gerealiseerd zijn. Ook wordt een deel gereserveerd voor onvoorziene uitdagingen van de komende jaren.”  

De weg naar een gezonde begroting

De gemeentelijke organisatie heeft de afgelopen periode de stand van zaken in beeld gebracht. Op basis daarvan zijn mogelijke toekomstscenario’s inzichtelijk gemaakt. Met uitzondering van wettelijke taken zijn alle mogelijke keuzes in beeld gebracht. Vervolgens is het college het gesprek met de gemeenteraad aangegaan. Daarbij is gesproken over de huidige stand van zaken, de dilemma’s en de opties of richtingen die mogelijk zijn. Elke politieke partij heeft een gewenste koers aangeven. 

Naast de voorstellen van de organisatie en suggesties van de partijen, heeft de provincie een vergelijking gemaakt met uitgaven van een aantal andere (vergelijkbare) gemeenten. Dit heeft ook goede inzichten geleverd om tot een voorstel te komen. Wethouder Pardo: “We hebben als college moeilijke keuzes moeten maken. Dit gaan partners, de eigen organisatie en de samenleving merken. We doen ons uiterste best het voorzieningenniveau op peil te houden en de pijn te verdelen.”

Bij de behandeling van de perspectiefnota op 9 juli behandelt de gemeenteraad onder meer het voorstel van het college over de invulling van de bezuinigingen. Tijdens de raadsvergadering over de begroting 2025 op 5 november 2024, krijgen de bezuinigingen vanaf 2025 definitief vorm.