Gratis lunch 'Krap zitten & ruim genieten' op 22 juni

Veel mensen hebben geldzorgen. Kunt u door de hoge prijzen uw rekeningen niet meer betalen? Of heeft u al langer moeite om rond te komen? Dan nodigen wij u graag uit voor een gezellige lunch in Multifunctioneel Centrum Maasplein. Dit is op donderdag 22 juni van 12.00-14.00 uur.

Krap zitten & ruim genieten

Samen met Stichting Welzijn Alblasserdam, de Voedselbank en Kledingbank, organiseren we dit jaar 4 bijeenkomsten 'Krap zitten & ruim genieten'. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen met geldzorgen. Erover praten lucht vaak op. Het kan zelfs het begin van een oplossing zijn.

Lunch in MFC Maasplein

In maart was de eerste bijeenkomst. Dit was een high tea in Het Brughuis. Deelnemers hebben erg genoten. Ze konden zelfs nog wat lekkers mee naar huis nemen! Dit keer gaan we lunchen bij MFC Maasplein. Tijdens de lunch is er gelegenheid om met elkaar te kletsen. Dat kan gaan over geldzorgen of juist over iets anders. Daarnaast wordt er verteld wat de Voedselbank, Kledingbank en Het Brughuis voor u kunnen betekenen.

Uiterlijk 15 juni aanmelden

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U moet zich daarom vooraf aanmelden. Dit kan op twee manieren:

  • Inschrijflijst bij de Voedselbank en Kledingbank: Bij de Voedselbank en Kledingbank ligt een papieren inschrijflijst. Een medewerker kan uw naam hierop noteren.
    • Openingstijden Voedselbank: woensdag van 14.30-17.30 uur, Nicolaas Beetsstraat 5
    • Openingstijden Kledingbank: woensdag van 13.00-16.00 uur, Randweg 118b.
  • Per e-mail: Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar Jenny Volker op aj.volker@alblasserdam.nl.

Oog voor elkaar

Alblasserdam is een zorgzaam dorp. Eén van de speerpunten uit het coalitieakkoord is 'Oog voor elkaar'. We willen de kracht van onze inwoners versterken. We bieden extra steun aan kwetsbare groepen, zoals mensen met lage inkomens. Dit doen we vaak in samenwerking met sociale partners in het dorp. De bijeenkomsten 'Krap zitten & ruim genieten' zijn onderdeel van het minimabeleid. Zo draagt het bij aan de ambitie.

Uitnodiging gratis lunch 'Krap zitten & ruim genieten' op 22 juni