Aanleg glasvezel in de gemeente Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam is al enige tijd bezig om glasvezel voor alle burgers en bedrijven mogelijk te maken. Glasvezel kent vele voordelen; zo ontvangen huishoudens en bedrijven via glasvezel sneller internet, televisie en telefonie en is de up- en downloadsnelheid gelijk. Interactieve communicatie loopt hierdoor ongestoord, snel en efficiënt. Deze factoren dragen vervolgens weer bij aan de leefbaarheid, vitaliteit en aan de bruisende economie van een gemeente. Of je nu in het centrum van een stad of in het buitengebied woont of werkt; je ontkomt niet aan de noodzaak van een goede en snelle internetverbinding.

Glasvezel is de toekomst

Zorg op afstand, vergaderen op afstand, verkeersmanagementsystemen, slimme verlichtingen en social media zijn actuele zaken waar snel internet voor nodig is. De gemeente heeft via de Telecomwet een gedoogplicht en een coördinatieplicht richting potentiële kabelexploitanten. Marktpartijen willen momenteel graag investeren in aanleg van glasvezelnetwerken. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een ingewikkeld proces met vele interne gemeentelijke belangen en een complexe wet- en regelgeving.

Na gesprekken met meerdere telecombedrijven heeft de gemeente Alblasserdam een overeenkomst gesloten met Delta Fiber, omdat zij bereid waren alle woningen in de kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen te voorzien van glasvezel. Dat glasvezel voor alle burgers en bedrijven beschikbaar wordt, was voor het College van B&W een belangrijk uitgangspunt om te voorkomen dat gebieden worden overgeslagen. Hiermee heeft de gemeente haar doelstelling bereikt waarbij een netwerk wordt aangelegd waarmee burgers en bedrijven kunnen kiezen uit meerdere aanbieders van diensten voor internet en televisie.

Rol gemeente

De gemeente heeft Delta Fiber een instemming gegeven voor de aanleg van het netwerk en heeft een toezichthouder en projectleider aangesteld om het werk buiten in goede banen te leiden. Hierbij is de Delta Fiber verantwoordelijk voor een goed herstel van de openbare ruimte en voor het beperken van overlast voor burgers en bedrijven. De enige rol die de gemeente heeft is hier goed op toe te zien. De communicatie over het aansluiten van uw woning of bedrijf en de diensten die worden afgenomen zullen via Delta Fiber verlopen.

Planning

De graafwerkzaamheden starten nu en duren naar verwachting tot en met mei 2024. Naar verwachting zijn in het 2e kwartaal 2024 alle inwoners met een glasvezelabonnement op het netwerk aangesloten. Inwoners en bedrijven kunnen als ze nog vragen hebben over een glasvezel aansluiting of zich willen aanmelden dit doen via www.deltanetwerk.nl.