Speech installatie Jan Willem Boersma

Hieronder leest u de speech die Jan Willem Boersma heeft gegeven tijdens zijn installatie als nieuwe burgemeester van Alblasserdam.

Ik ben heel blij dat ik vandaag mag starten als de burgemeester van Alblasserdam. Het is een prachtige gemeente met een eigen karakter, op het scharnierpunt van platteland en stedelijk gebied. Alblasserdam presenteerde zichzelf in de profielschets als nuchter, bescheiden, zelfbewust en gericht op samenwerking. Dat past ook bij mij en daarom passen we zo goed bij elkaar. We zijn onderdeel van meerdere regio’s die kansen bieden voor woningbouw, economische ontwikkelingen en samenwerking in jeugdzorg, WMO, werk, veiligheid en kennis. Er is natuur, er is cultureel erfgoed, er stromen rivieren, er zijn weilanden en dat allemaal midden in de Randstad. En bovenal is er nog een hechte gemeenschap die er voor elkaar is in tijden van diep verdriet. Dat heeft u in de afgelopen jaren laten zien.

Het is dan ook geen wonder dat ik afgelopen maanden steeds meer verliefd werd op Alblasserdam en gelukkig was dat wederzijds. Nu is het spannend om die liefde te verbreden en elkaar goed te leren kennen. We hopen natuurlijk ook als gezin snel onze plek in dit mooie Damdorp te vinden, te beginnen met de zoektocht naar een huis. 

Voor het opstellen van de profielschets heeft u aan de Alblasserdammers gevraagd wat ze belangrijk vinden aan de nieuwe burgemeester. Een aantal dingen viel me daarbij op:

Toegankelijk, luisteren, verbindend, eerlijk, streng maar rechtvaardig (niet te streng), hart voor een eerlijke, rechtvaardige gemeente, medelevend vanuit geloof, oog voor de natuur, niemand uitsluiten en oog en hart voor elke inwoner van Alblasserdam, speciaal voor jongeren. Eigenschappen die mij zeer aanspreken. Ik ga mijn uiterste best doen om aan deze verwachtingen te voldoen. Ik wil een burgemeester zijn voor alle Alblasserdammers. Ik kijk er naar uit om kennis te maken en om u en jullie te ontmoeten. Daarvoor laat ik me graag uitnodigen voor een #PraatjeEnPlaatje. Nodig me uit om een praatje te maken en een plaatje van een plek in Alblasserdam waar u trots op bent of een persoon of organisatie die ik echt moet ontmoeten. Nodig me ook uit om een plaatje te maken van plekken waar u zich zorgen over maakt. Ook dan kom ik graag langs om daarover door te praten en samen op zoek te gaan naar oplossingen. 

Ik wil de komende jaren zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Ik zal goed luisteren naar wat u te zeggen hebt en er zijn op de momenten wanneer het spannend, verdrietig of vrolijk is. U vroeg ook een burgemeester die de verbinding zoekt met inwoners die de overheid mijden, vaak omdat ze het vertrouwen verloren zijn. Ik ga me inzetten om die verbinding te zoeken en het contact weer aan te gaan. En verbinding komt altijd van twee kanten. We hebben een heel diverse gemeente, met verschillende opvattingen, verschillende geloven, verschil in geaardheid en afkomst. En we mogen fundamenteel met elkaar van mening verschillen. Als we maar op een respectvolle manier met elkaar omgaan, in gesprek blijven en samenleven. Daar wil ik als burgemeester de komende jaren mijn bijdrage aan leveren. 

Ik zal me hard maken voor de veiligheid en leefbaarheid. Ondermijnende criminaliteit gaat ook Alblasserdam niet voorbij. Het is nu zaak om te investeren in onze jongeren, in wijken en buurten die veilig en leefbaar blijven en in barrières om ondermijnende criminaliteit te voorkomen en tegen te gaan. Want zoals u het zelf zo mooi hebt gezegd: “Alblasserdam is groot genoeg om problemen te hebben en klein genoeg om ze zelf op te lossen”. Ik kijk uit naar de samenwerking met politie, OM, RIEC en alle andere betrokken diensten. 

Er is de laatste tijd veel kritiek op de overheid. En voor een deel is dat terecht. Essentieel is denk ik dat de overheid dienstbaar, betrouwbaar en mensgericht is. En dat de landelijke overheid, en wij als lokale overheden, besluiten durven nemen, inwoners en ondernemers daarbij betrekken en goed uitleggen waarom we dat besluit genomen hebben. En vooral is het belangrijk dat de uitvoering goed is en dat onze inwoners er iets mee opschieten. Daarbij heeft u als gemeenteraad en als college een belangrijke rol. Ik heb er zin in om, samen met u, deze uitdaging op te pakken en bezig te zijn voor onze bewoners en ondernemers. 

Ik heb net de ambtseed afgelegd waarin ik heb uitgesproken dat ik me afhankelijk weet van Gods hulp. Mijn moeder had in haar bijbel geschreven:

“God vraagt ons niet om een beoordeling van de route die Hij kiest. Hij vraagt van ons wel vertrouwen in de weg die Hij met ons gaat."

In dat vertrouwen en met dat gebed kan ik deze taak beginnen.

Installatie burgemeester Jan Willem Boersma