Veel positieve reacties voor nieuwe laadpalen

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Daarom breiden we het aantal oplaadplekken in ons dorp uit. Om te zorgen voor een goede spreiding van het aantal elektrische oplaadpunten over het hele dorp, gebruiken we een plankaart. Deze zomer hebben we een plankaart met nieuwe voorstellen voorgelegd aan inwoners. Veel mensen hebben daarop gereageerd en meegedacht. We willen hen daarvoor bedanken. Want dankzij alle reacties is de plankaart nog beter geworden.

Aanpassingen

In totaal hebben we meer dan 150 suggesties ontvangen. Vaak waren bewoners enthousiast over de voorgestelde plekken. Soms stelden ze een alternatieve locatie voor. In enkele wijken waren bewoners bezorgd over de komst van gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrisch laden. Omdat het er nu vaak al moeilijk is om een parkeerplek te vinden.

We hebben alle reacties zorgvuldig bekeken en beoordeeld. Waar mogelijk hebben we de ideeën van bewoners overgenomen. Maar dat kan niet overal, bijvoorbeeld omdat er geen aansluiting mogelijk is, omdat er teveel boomwortels in de grond zitten of vanwege tegenstrijdige belangen.

Vervolg

De gemeenteraad stelt de plankaart definitief vast. Dit gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024. De plekken op de kaart worden daarna niet allemaal direct gerealiseerd. De plankaart geeft alleen aan waar laadpalen mogen komen. Zo zorgen we voor een goede spreiding over ons dorp. 

Voor de realisatie van nieuwe laadpalen dienen leveranciers van elektrische laadpalen een aanvraag in bij de gemeente. Daarop neemt de gemeente een verkeersbesluit voor het reserveren van de benodigde parkeerplaatsen. Belanghebbenden krijgen dan 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Meer informatie over elektrische laadpalen is te vinden op: www.alblasserdam.nl/laadpalen.

plankaart