Oplaadpunt elektrische auto

De gemeente Alblasserdam vindt duurzame mobiliteit belangrijk. Daarom stimuleren we elektrisch rijden en breiden we het aantal openbare oplaadpunten uit. Zodat inwoners en bezoekers gemakkelijk hun elektrische auto kunnen opladen in het dorp.

Nieuwe plekken voor laadpalen in Alblasserdam

Om snel en gemakkelijk laadpalen te kunnen bijplaatsen, werkt de gemeente met een plankaart. Hierop staat waar nieuwe laadpalen mogen komen. We kijken daarvoor naar een aantal technische aspecten en een goede verdeling over het dorp. De laadpalen op de huidige plankaart zijn bijna allemaal gerealiseerd. Daarom maken we een nieuwe plankaart, met meer locaties voor oplaadpunten. Onderstaande kaart is in de zomer van 2023 aan inwoners voorgelegd. De reacties van inwoners gebruiken we bij het maken van de definitieve plankaart.

Concept plankaart laadpalen in Alblasserdam

Definitieve plankaart

We streven ernaar om de definitieve plankaart zo snel mogelijk vast te stellen. Op basis van de nieuwe plankaart kunnen exploitanten van elektrische laadpalen een aanvraag doen bij de gemeente voor het plaatsen van oplaadpunten. Voor het reserveren van de benodigde parkeerplaatsen neemt de gemeente een verkeersbesluit. Daarbij hoort een wettelijke inspraakprocedure. Belanghebbenden krijgen 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een extra laadpaal aanvragen?

De verwachting is dat de vraag naar laadpalen de komende jaren toeneemt. We willen als gemeente niet pas in actie komen als iemand een elektrische auto aanschaft, maar daarin vooroplopen. Exploitanten kunnen daarom op basis van hun prognoses en verwachtingen een aanvraag doen voor het plaatsen van openbare oplaadpunten op één van de locaties op de plankaart uit het huidige beleid. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende laadpalen zijn.​​​​​

Wie legt de nieuwe laadpalen aan?

De laadpunten worden aangelegd door een exploitant van elektrische laadpalen. Op dit moment heeft de gemeente alleen een contract met PARKnCHARGE. We zijn in gesprek met nieuwe exploitanten die graag willen meedoen. Bij de vaststelling van de nieuwe plankaart wordt hierover meer bekend.

Hoe lang duurt het voordat een nieuwe laadpaal geplaatst wordt?

Dat is vooraf niet precies te zeggen. Het is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de snelheid waarmee een exploitant een aanvraag indient en of er bezwaar wordt aangetekend tegen het benodigde verkeersbesluit.

Ik wil graag een laadpaal op eigen terrein. Hoe kan ik dat regelen?

Dit mag als u een uitritvergunning heeft en u de auto op eigen terrein oplaadt. De aanleg kunt u zelf regelen met een exploitant van uw keuze.

Mag ik ook een kabel vanuit mijn huis naar mijn auto leggen?

Nee, dit is niet toegestaan. Een auto die op straat of op een openbare parkeerplaats staat, mag u niet met een kabel vanaf uw huis opladen.

De laadpaal in mijn buurt is defect. Wat moet ik doen?

U kunt dit melden bij de exploitant van het desbetreffende oplaadpunt. De contactgegevens vindt u op de laadpaal.

Sinds1 februari 2022 werken we niet meer samen met Allego. Dit bedrijf neemt daarom geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. De bestaande oplaadpunten van Allego blijven bestaan. Bij een defect of bij vragen over een bestaand oplaadpunt van Allego kunt u wel contact zoeken met Allego. De contactgegevens staan op de oplaadpaal.

Wat is het huidige beleid?

Openbare oplaadpunten in openbaar gebied zijn voor iedereen te gebruiken. De gemeente heeft een aantal locaties uitgekozen waar openbare oplaadpunten kunnen komen, de zogenaamde plankaart. Meestal zijn dit grotere parkeergelegenheden met een goede ligging.

Bekijk de kaart met laadplaatsen Alblasserdam

Op dit moment is de plankaart uit het huidige beleid vrijwel nagenoeg gevuld. Bij het nieuwe beleid kunnen binnenkort weer nieuwe aanvragen worden ingediend. Dit verloopt via de exploitanten van oplaadpunten.