April 2023

 • Opening voetgangersbrug bij IKC De Twijn

  12 april 2023

  De aanleg van de nieuwe voetgangersbrug tussen de Groene Zoom en school De Twijn is klaar. Er is nu een veilige voetgangersverbinding gecreëerd voor de school en gebruikers. Wethouder Marten Japenga was aanwezig tijdens de feestelijke opening.

 • Energietoeslag in april voor deel Alblasserdammers

  13 april 2023

  Inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum die in 2022 energietoeslag ontvingen, krijgen deze maand 300 euro. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt aan de inwoners die hier recht op hebben. Zij hoeven dus geen aanvraag te doen. Zij hebben een brief ontvangen met meer informatie.

 • Afstuderen in Alblasserdam

  14 april 2023

  Voor Peute Recycling is het “business as usual”, maar voor het ROC Da Vinci College en gemeente Alblasserdam is het een grote stap. Onderwijs, ondernemers en overheid tekenen op 13 april, in de nog kale directiekamer van het nieuwe bedrijfspand van Peute Recycling, een intentieovereenkomst. Zij spreken af dat er in vier jaar tijd minimaal 100 opleidingsplekken beschikbaar zijn die de mogelijkheid bieden om uit te stromen naar werk. Er is nu een klas met 15 leerlingen gestart op de oude locatie van Peute en zij studeren af op de nieuwe locatie in Alblasserdam.

 • Werkzaamheden Oude Toren

  18 april 2023

  De komende tijd herstellen we het voegwerk van de Oude Toren op de begraafplaats. Uitvaartondernemers zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Tijdens uitvaarten wordt het werk aangepast en zo nodig stil gelegd.

 • Even niet naar strand Lammetjeswiel tijdens schoonmaakbeurt

  18 april 2023

  In de week van 1 mei 2023 laten we, wanneer het weer het toelaat, het strand van het Lammetjeswiel schoonmaken. Daarom vragen wij u het strand tijdens de schoonmaakwerkzaamheden tussen 07.00 uur en 16.00 uur niet te gebruiken. Deze schoonmaakbeurt doen we altijd aan het begin van het recreatieseizoen.

 • Adoptie oorlogsmonument Polderstraat door basisschool Het Kompas

  21 april 2023

  Al vele jaren het oorlogsmonument aan de Polderstraat 'geadopteerd' door een basisschool uit Alblasserdam. Dit jaar was de beurt aan de leerlingen van groep 8 van Het Kompas. Op donderdag 20 april vond deze bijzondere gebeurtenis plaats.

 • Steeds een stukje duurzamer

  22 april 2023

  Het gemeentebestuur heeft op 28 maart de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het beleidsstuk geldt voor de periode 2023-2026. We gebruiken het als kapstok voor de jaarplannen waarin we concrete acties vastleggen.

 • Wadi’s in de nieuwe speeltuin Drentsehof

  25 april 2023

  Op maandag 24 april is de nieuwe speelplek Drentsehof officieel geopend door Wethouder Marten Japenga. Er zijn veertien nieuwe speeltoestellen geplaatst en de omgeving is groener gemaakt. Dit is beter voor het klimaat en nodigt meer uit tot bewegen. Een vereiste was dat hoogteverschillen in de speeltuin worden aangebracht conform het beleid. Zo is het idee ontstaan om te werken met wadi’s, die nu helaas nog niet goed genoeg blijken te werken. Er blijft te veel water in de wadi’s staan, waardoor er een modderpoel ontstaat.

 • Zorgboerderij Tro Tardi herdenkt 6 mei in eigen kring

  26 april 2023

  Op zaterdag 6 mei 2023 is het een jaar geleden, dat er een verschrikkelijk incident plaatsvond op zorgboerderij Tro Tardi. Er is in de afgelopen tijd veel nagedacht over de manier waarop deze dag kan worden herdacht.

 • Koninklijke onderscheiding voor twee Alblasserdammers

  26 april 2023

  Burgemeester Jan Willem Boersma heeft op woensdag 26 april een lintje uitgereikt aan twee Alblasserdammers die zich al jaren op allerlei manieren inzetten voor de samenleving. Mevrouw drs. M.M. (Marleen) de Folter-Maaskant en de heer G. (Guus) van der Rhee mogen zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hieronder leest u hun verdiensten.

 • Dodenherdenking 4 mei en herdenking bombardement 11 mei 1940

  Op donderdag 4 mei is de nationale dodenherdenking. Die dag herdenken wij de slachtoffers van oorlogsgeweld. In Alblasserdam is ook een plechtigheid. Daarnaast herdenken wij op donderdag 11 mei de slachtoffers van het bombardement op Alblasserdam van 11 mei 1940.