Alle eieren van hobbykippen in onze regio bevatten te veel PFAS

Afgelopen maanden heeft het RIVM onderzoek gedaan naar PFAS in eieren van hobbykippen in Zuid-Holland Zuid. Uit het onderzoek blijkt dat er teveel PFAS in de eieren zit. Daarom blijft het advies staan om geen eieren van hobbykippen te eten in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM heeft voor 31 locaties in onze regio berekend hoeveel eieren van een hobbykip mensen per week kunnen eten, zonder over de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS heen te gaan. Deze waarde geeft aan hoeveel PFAS mensen binnen mogen krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid.

Te veel PFAS in eieren

Voor 22 locaties, waaronder Alblasserdam geldt dat mensen met 1 ei per week meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde. Op 8 locaties gaat het om maximaal 1 tot 4 eieren per week. Op 1 locatie wordt de grenswaarde overschreden bij 15 eieren per week. Daarom blijft het advies van het RIVM om geen hobbykip eieren te eten in onze regio. Eieren van de markt en uit de winkel bevatten veel minder PFAS en kunt u wel eten. 

Wat betekent dit voor de gezondheid?

Het eten van eieren met hoge gehaltes PFAS zorgt niet direct voor problemen met de gezondheid. Maar boven de gezondheidskundige grenswaarde kan de kans op ziekte toenemen. Hoe meer PFAS mensen binnenkrijgen en hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat het invloed heeft op de gezondheid. Daarom is het wenselijk om onder deze grenswaarde te blijven. 

Oorzaak van PFAS in hobbykip eieren   

In de onderzochte eieren is vooral PFOS gevonden. Deze stof is voor zover bekend niet uitgestoten door het bedrijf Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht. De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Molenlanden en Papendrecht hebben in december opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de oorzaak: via welke route komt de PFAS in de eieren terecht. Dit onderzoek loopt nog. 

Onderzoekers hebben de bodem, het water, het voer, vitamines, anti-wormenmiddel, het nestmateriaal en het verpakkingsmateriaal van het voer onderzocht. Daarin is niets gevonden dat het verhoogde PFAS-gehalte in de eieren kan verklaren. Als laatste wordt nog gekeken naar de PFAS-gehalten in wormen. Het resultaat verwachten we de komende weken. 

Het RIVM zet het onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen en de oorzaak daarna voort op landelijk niveau.