Omgevingsvergunningen in voorbereiding

Hier vindt u de omgevingsvergunningen die we aan het voorbereiden zijn op basis van de uitgebreide procedure 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad staan ook de bekendmakingen van de omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd, verleend of ingetrokken op basis van de reguliere procedure.

  • Omgevingsvergunning/bestemmingsplan Schenk

    Schenk te Nieuwland Parc wil zijn activiteiten uitbereiden op de twee naastgelegen kavels. Hiervoor is een uitgebreide omgevingsvergunning en wijzigingsplan geluid nodig.

  • Omgevingsvergunning tweede kraan BCTN

    Containerterminal BCTN op bedrijventerrein Nieuwland Parc wil een tweede kraan plaatsen. Hiervoor is een uitgebreide omgevingsvergunning nodig.

  • Pijlstoep, tegenover 31

    Er zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van een woning, kadasternummers C 5325 en C 4203.