Woonwensen in beeld

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de resultaten van onze recente bevraging over de nieuwe woonzorgvisie 2024-2029. Als gewaardeerde bewoners van ons schitterende dorp heeft u actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze visie door uw gedachten, voorkeuren en zorgen met ons te delen.

Afgelopen zomer zijn er 360 leden van het bewonerspanel uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heeft overigens ook op de website van de gemeente gestaan, in de lokale krant de Klaroen en op sociale media. Het verheugt mij te kunnen melden dat 43% van de deelnemers de vragenlijst heeft ingevuld, en dat 180 inwoners via de website hun inzichten hebben gedeeld. Voor ons als gemeente heel waardevol en de inzichten kunnen de komende jaren worden gebruikt.

Op het gebied van toekomstige projecten en ontwikkelingen deel ik graag mee dat er daadwerkelijke vooruitgang wordt geboekt. Binnen het komende jaar zullen projecten zoals het Wipmolenterrein, Dok 12, Mercon Kloos, Project Fatima kerk en project Haven Zuid concreet van de grond komen, met de verwachting van zowel verkoop als nieuwe huurwoningen. Het bestemmingsplan voor Haven Zuid zal spoedig ter inzage worden gelegd.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Dan raad ik u aan regelmatig onze gemeentelijke website te raadplegen of alle informatie via de Klaroen of sociale media te volgen.  Of meld u aan via de websites van de ontwikkelaars voor nieuwsbrieven.

Ik waardeer uw actieve betrokkenheid bij het vormgeven van de toekomst van ons geliefde Alblasserdam. Samen zorgen we ervoor dat onze woonomgeving blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van al onze inwoners.

Freek de Gier
Wethouder

Wethouder Freek de Gier