Voor iedereen toegankelijk

Twee maanden geleden hadden wethouder De Deugd en ik een eerste ontmoeting in het kader van de toegankelijkheid in Alblasserdam. Onder de titel ‘Klankbordgroep gehandicapten’ spraken we een aantal mensen met een fysieke en/of visuele beperking. Het ging over hoe zij ons dorp ervaren en waar ze zoal tegenaan lopen.

Het was een brede bijeenkomst waarbij ook het Brughuis, de Stichting Welzijn Alblasserdam en de Adviesraad Sociaal Domein aanwezig waren. Daarnaast waren er enkele raadsleden en medewerkers van de afdeling buitenruimte van de gemeente. 

Hindernissen

Het is van groot belang dat we alert zijn op onze buitenruimte en de toegankelijkheid van de voorzieningen voor mensen die fysiek iets mankeren. Mensen zonder beperkingen zien de hindernissen soms niet en lopen er gemakkelijk aan voorbij. Daarom is het broodnodig dat ervaringsdeskundigen de gemeente vertellen over hoe zij dagelijks hinder ervaren. 

Bijvoorbeeld al er allerlei voorwerpen op de blindengeleidestrook zijn neergezet. Of als we door verkeerd parkeren de oprit voor een rolstoel of rollator belemmeren. Soms zorgt overhangend groen voor hinder. En toegankelijkheid heeft ook te maken met hoe goed je informatie op de website van de gemeente of organisaties zet. Is het heldere taal en kun je het ook nog lezen wanneer je visueel beperkt bent?

Vervolg

Het blijft niet bij deze eerste ontmoeting. We gaan twee keer per jaar zo’n bijeenkomst organiseren. Ondertussen zitten we als gemeente natuurlijk niet stil. Waar mogelijk verbeteren we situaties meteen. En voor plekken waar dat niet direct kan, onderzoeken we mogelijke oplossingen.  

Wilt u ook aansluiten als ervaringsdeskundige? Bijvoorbeeld omdat u in een rolstoel zit, een rollator of scootmobiel gebruikt of omdat uw zicht beperkt is? Er is nog plaats in de klankbordgroep, dus wees welkom. U neemt uw eigen ervaringen mee en dat is altijd goed. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl o.v.v. ‘aanmelden klankbordgroep gehandicapten’. We nodigen u vervolgens uit voor de volgende bijeenkomst in oktober. 

Marten Japenga
Wethouder buitenruimte

Wethouder Marten Japenga