Samenwerken aan een veilig dorp

Alblasserdam is een mooi dorp om in te wonen en te werken. Het is nog steeds een relatief veilige gemeente. Maar ook in Alblasserdam staan veiligheid en het gevoel van veiligheid onder druk. De afgelopen jaren is ons dorp getroffen door een aantal zeer zware en verdrietige incidenten. Hoewel veiligheid een basisbehoefte is die voor iedereen belangrijk is, bleek veiligheid niet vanzelfsprekend.

Integraal veiligheidsbeleid

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in ons dorp. Ik vind het belangrijk om Alblasserdam veilig te houden. Daarom hebben we een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid gemaakt waarin we naast het aanpakken van onveiligheid, vooral ook inzetten op het bevorderen van veiligheid door preventie, bewustwording en weerbaarheid.

Preventie, handhaving en samenwerking 

De afgelopen jaren is er een verschuiving zichtbaar van de traditionele vormen van criminaliteit en onveiligheid naar andere vormen. Denk hierbij aan ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit en een toename van maatschappelijke onrust. Ook dit gaat onze gemeente niet voorbij. Daarom is het Integraal Veiligheidsbeleid erop gericht om problemen aan te pakken door preventie, handhaving, samenwerking met omliggende gemeenten en met onze veiligheidspartners. Maar ook door te blijven investeren in jongerenwerk, een leefbare buitenruimte, betrokkenheid van inwoners en ondernemers en oog en aandacht voor elkaar. 

De komende jaren geven we prioriteit aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit, complexe woonoverlast, personen met onbegrepen (en risicovol) gedrag, huiselijk geweld en jeugd. Omdat steeds meer criminaliteit digitaal plaatsvindt, zullen we ook aandacht geven aan cyberveiligheid. Daarbij hebben in eerste instantie jongeren en ondernemers prioriteit.

Meer toezicht

Team toezicht en handhaving groeit in capaciteit. Het doel is om zichtbaar en preventief aanwezig te zijn in de wijken. Zodat actief wordt bijdragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel. Naast het handhaven op verkeerd parkeren, zullen boa’s in ieder geval ook toezicht houden op verkeersgedrag van fietsers en scooterrijder, overlast door honden. Ook zijn ze betrokken bij de jeugdaanpak, buurtkracht en de aanpak van ondermijning. 

Veilig Alblasserdam

Ik ben trots op de vele initiatieven die al worden ontplooid door betrokken inwoners, lokale organisaties, ondernemers en de veiligheidspartners. Laten we voortbouwen op deze positieve energie, samenwerken aan een veilige toekomst waarbij ons dorp een plek is waar we met een gerust hart kunnen wonen, werken en leven. Laten we de komende jaren met elkaar ons inzetten voor een veilig Alblasserdam. Samen houden we ons dorp veilig! 

Jan Willem Boersma
Burgemeester

Burgemeester Jan Willem Boersma