Regionale innovatietafels

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Dit geldt zeker voor ondernemers in de Drechtsteden. Op initiatief van de Federatie ondernemersverenigingen Drechtsteden zijn er verschillende innovatietafels gestart. Hier zoeken ondernemers samen naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. In deze column vertel ik graag iets meer over het mooie werk van ondernemers aan twee van deze innovatietafels.

Energiedelen

Het eerste voorbeeld gaat over energiedelen. Landelijk is er een krapte op het elektriciteitsnet. Hierdoor wordt de bestaanszekerheid van bedrijven aangetast. Veel ondernemers maken zich hier terecht zorgen over. De regionale innovatietafel over energiedelen is gestart in Hendrik-Ido-Ambacht. Het doel is om de opgewekte en verbruikte energie op bedrijventerreinen in balans te brengen, zodat bedrijven minder afhankelijk worden van het elektriciteitsnet. Zij doen dit door per bedrijventerrein een energiecoöperatie op te richten die ook zelfstandig in energie kan handelen. Dit mooie voorbeeld krijgt nu ook opvolging in Alblasserdam, waar ondernemers op de Vinkenwaard de handen in elkaar hebben geslagen op initiatief van de ondernemerskring Alblasserdam (OKA). 

Bereikbaarheid

Het tweede voorbeeld gaat over bereikbaarheid. Het aantal auto's op de weg neemt nog steeds toe. Daarnaast worden in de komende jaren verschillende bruggen en tunnels in de regio gerenoveerd. Ook gaat een geplande verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem voorlopig niet door. Bij al deze ontwikkelingen zou het goed zijn als meer mensen gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer (inclusief waterbus), maar dan moet dit wel beter geregeld worden.  Aan de regionale innovatietafel bereikbaarheid zitten lokale bedrijven. Zij gaan op initiatief van Werkgevers Drechtsteden (WD) de regionale fietspaden, mobiliteitshubs en waterbushaltes aanleggen en verbeteren. Het is ook een voordeel dat deze bedrijven het eigen personeel gaat motiveren om vaker op de fiets naar het werk te komen. 

En wat is de rol van gemeenten?

Als gemeenten staan we vol achter het werk van deze innovatietafels. We hebben een faciliterende rol en zijn er om dingen als vergunningen mogelijk te maken. Daarnaast gaan we samen met de ondernemers het gesprek aan met de provincie en ministeries om middelen beschikbaar te krijgen. Met deze samenwerking ligt de nadruk steeds op het vinden van de juiste oplossingen én dingen ook echt voor elkaar krijgen. Want, zoals gezegd, samen kom je verder. 

Ramon Pardo
Wethouder

2024 Ramon Pardo web