Positieve discriminatie

Op 21 maart is het anti-discriminatiedag. Het is goed om stil te staan bij allerlei vormen van discriminatie, die vaak negatief zijn. Als je anders (minder) behandeld wordt vanwege je huidskleur, geloof, geslacht, handicap of geaardheid is dat niet fijn en moet dat ook gemeld worden. Soms moet de aandacht juist op een bepaalde groep gericht worden. Dat is dan positieve discriminatie: een bewust onderscheid maken om verschillen aan het licht te brengen.

Internationale vrouwendag

Zo is er op 8 maart wereldwijd aandacht voor de positie van vrouwen. In Nederland, in Alblasserdam leven vrouwen in vrijheid. Toch zijn er nog steeds inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. En waarom zij er minder vrouwen actief in leidinggevende posities of in de plaatselijke politiek? Het is goed om daarover na te denken. 

Zwart-wit

De aandacht die er is voor de diepgewortelde discriminatie vanwege huidskleur en de emotionele gevolgen daarvan, hebben geleid tot het afschaffen van bepaalde karikaturen. De actiegroep “kick-out Zwarte Piet” is daarom nu opgeheven. De speciale aandacht heeft veel onrust veroorzaakt, maar ook bewustwording en ander gedrag. En daarom was positieve discriminatie tijdelijk nodig.

LHBTIQ+

Uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd blijkt dat specifieke aandacht voor mensen van de doelgroep LHBTIQ+ nodig is, omdat de sociale veiligheid en acceptatie in Alblasserdam niet vanzelfsprekend is. Het mooiste zou zijn als beleid op dit terrein niet meer nodig is, omdat er geen onderscheid meer gemaakt wordt op basis van geaardheid. 

Verdraagzaamheid

Voor mij is het belangrijk om steeds te blijven reflecteren op wat ik denk en hoe ik kijk en handel. Wanneer discrimineer ik bewust of onbewust? Komt dat omdat ik te weinig kennis heb of te veel uitga van mijn eigen overtuigingen? Ben ik tolerant genoeg? Tijdens een filosofisch gesprek in De Rederij met een gemêleerde groep inwoners uit Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht over het thema ‘verdraagzaamheid’, ontdekten we dat het soms inspanning kost om een ander te verdragen of te tolereren. Volgens Guus Kuijer betekent tolerantie dat je mensen moet verdragen tegen wie je 'bezwaren’ hebt. En verdraagzaamheid begint met twijfel. Wie alles zeker weet en niet durft te twijfelen aan zijn eigen standpunten, is niet bereid naar anderen te luisteren. Wil je tolerant zijn, dan moet je durven te twijfelen, bereid zijn om je mening te herzien en fouten toe te geven. En dat gaat niet vanzelf. 

Daarom ben ik ben blij dat er dagen zijn zoals 21 maart. Het zorgt voor bewustwording en hopelijk ook het gesprek over deze belangrijke thema’s. 

Margreet de Deugd
Wethouder

Wethouder Margreet de Deugd