Nieuwe kansen

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons. Wat gaat het brengen? Bij mij staan in elk geval het afvalbeleid en de buurtaanpak hoog op de agenda. Maar eerst wil ik nog even terugblikken en onze strooiploegen in het zonnetje zetten. Zij zijn afgelopen week 11 keer bij nacht en ontij erop uitgetrokken om de hoofdroutes in ons dorp sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat verdient een pluim!

Meer hergebruiken 

We leven met z’n allen op een kwetsbare blauwe bol. We gebruiken meer grondstoffen dan de aarde kan leveren en we produceren heel veel afval. Het moet dus anders. Daarin leveren verschillende partijen elk een eigen bijdrage. Als consument kunnen we in de supermarkt opletten hoe ons eten verpakt is. Maar ook de verpakkingsindustrie moet zijn verantwoordelijkheid nemen.  

Het verminderen van restafval kan ook door afval beter te scheiden. Veel herbruikbare grondstoffen, bijvoorbeeld GFT, belanden nu tussen het restafval. Waarom is dat niet goed? Ten eerste kun je met goed gescheiden GFT andere nuttige dingen doen, zoals compost maken. Ten tweede is GFT relatief zwaar en telt het dus flink mee als het de verbrandingsoven in gaat. Want restafval betalen we per kilo en daarover moeten we CO2-belasting betalen. Beter scheiden zorgt dus voor meer hergebruik van grondstoffen én voor lagere kosten. Dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over hoe we het met elkaar beter kunnen doen.  

Buurtkracht

Ook het dossier buurtaanpak is volop in ontwikkeling. Vorige week hadden we een brede bijeenkomst met betrokken partijen. Er gebeurt al heel veel in het dorp, maar dat is niet altijd bekend. Om de samenwerking te verstevigen gaan we onder de titel Buurtkracht samen aan de slag om de sociale- en fysieke leefomgeving te versterken.

Veel Alblasserdammers redden zich gelukkig prima zelf en leveren een actieve bijdrage aan onze samenleving middels verenigingen en vrijwilligerswerk. Maar anderen maken een zware tijd door, bijvoorbeeld met de opvoeding, ziekte of geldzaken. We willen Buurtkracht inzetten om hen te helpen. Via deze aanpak willen we meer solidariteit en tolerantie laten ontstaan, eenzaamheid en overlast zoveel mogelijk bestrijden en mensen in armoede eerder bereiken. Kortom, werken aan een sociale omgeving en een betrokken gemeenschap. Dat doen we met inwoners en met organisaties. Zo wordt de kracht van Alblasserdam optimaal benut. Doet u, doe jij mee?  

Marten Japenga
Wethouder 

Wethouder Marten Japenga