Laat uw stem horen

Op 6 juni kunt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees parlement. In totaal zijn er 31 zetels te verdelen van de 720 zetels. Met 20 Nederlandse partijen die aan deze verkiezingen meedoen, is er keuze genoeg.

Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen hebben een lage opkomst. Voor veel mensen voelt Europa ver weg. Toch heeft Europa invloed op wat er in Alblasserdam gebeurt. Er worden in het Europees parlement regels vastgesteld voor de vrije handel en kwaliteitsnormen in Europa. Dat heeft effect op de bedrijven in Alblasserdam die actief zijn in Europa. Ook worden er regels opgesteld die gaan over milieu en duurzaamheid die op  u als inwoner impact hebben. 

Andere voorbeelden zijn dat voor heel Europa dezelfde tarieven gelden voor mobiel bellen, er privacywetgeving is vastgesteld en er een verbod op wegwerpplastic is gekomen. Ook op het gebied van asiel en migratie worden er binnen Europa afspraken gemaakt. Zo zijn er veel zaken waar Europa ons dagelijks leven beïnvloedt. En misschien heeft u daar een mening over. Daarom is het belangrijk om uw stem te laten horen. 

Stembureaus in Alblasserdam

In Alblasserdam kunt u op tien plekken stemmen. Ook bij deze verkiezingen zijn er weer veel mensen die het stembureau bemensen. Zij zetten zich in als stembureaulid of als voorzitter en zorgen dat alle stemmen worden geteld. Daar wil ik veel waardering voor uitspreken. Ook in de voorbereiding van de verkiezingen wordt er veel werk verzet.

Iedere stem telt!

Onlangs mocht ik bij een naturalisatieceremonie spreken met een aantal mensen die het Nederlanderschap kregen. Daarbij kwamen de rechten en plichten aan de orde die bij het Nederlanderschap horen. Een van de belangrijkste rechten is de mogelijkheid om te stemmen. Ik hoop dat op 6 juni zoveel mogelijk Alblasserdammers gebruik maken van hun stemrecht. Want iedere stem telt!

Jan Willem Boersma
Burgemeester

Burgemeester Jan Willem Boersma