Een nieuw jaar

In deze eerste column van het jaar 2024 wens ik alle lezers een goed nieuw jaar toe! Een jaar vol samenwerking, verbinding en ontmoeting. Dat is altijd in relatie met een ander. Ik geloof dat we elkaar gegeven zijn om het leven betekenisvol en mooier te maken. Als mensen hebben we andere mensen nodig en ik wens alle lezers liefdevolle anderen toe. Ik geef een paar voorbeelden.

Samenwerking

Op 12 december van het oude jaar was er een informatieavond over bestaanszekerheid. Alle partijen die daarbij betrokken zijn, presenteerden zich aan de gemeenteraad. Allereerst twee inwoners die zich de Minimaatjes noemen. Zij vertelden wat het met je doet als je geldzorgen hebt, maar ook wat zij doen om lotgenoten te bereiken. Met de juiste ondersteuning zijn er veel hulpbronnen aan te boren, als je de weg er naartoe maar weet. De ambtenaren van de gemeente gaven aan wat ze doen om de toegankelijkheid en bekendheid van voorzieningen te verhogen. Partners van het Brughuis lieten zien dat zij als centrale spil fungeren, tussen de Sociale Dienst en vrijwilligers-initiatieven als de Voedselbank en Schuldhulpmaatje. De avond liet zien dat het belangrijk is om elkaar te kennen en sámen te werken tegen armoede. 

Verbinding 

Graag benadruk ik dat ik zie dat alle medewerkers van de gemeente Alblasserdam in verbinding willen staan met de inwoners. Ook als ambtenaren hier niet wonen, is hun betrokkenheid bij het dorp groot. Ze werken met enthousiasme en lef om het leven in Alblasserdam goed te houden of beter te maken. Als wethouder Sociaal Domein maak ik de grote inzet van het team maatschappelijke ontwikkeling van heel dichtbij mee. Maar ik weet dat dit ook geldt voor de teams ruimtelijke ontwikkeling, buitenruimte, financiën en bedrijfsvoering. Deze teams staan ook in 2024 voor Alblasserdam klaar en verdienen daarvoor onze complimenten.  

Ontmoeting 

Alles begint met elkaar ontmoeten. Dat kan bij voorbeeld op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 10 januari, maar ook op straat, bij de voetbal, in de kerk, bij het vrijwilligerswerk of in de winkel. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar open staan om nieuwe mensen te ontmoeten. Laat je verrassen door het verhaal van je buurvrouw of de ervaring van een lotgenoot. Onbekend maakt onbemind, maar het tegendeel is dus ook waar. Als je elkaar leert kennen, groeit er vanzelf meer begrip en waardering.  

Ik hoop in 2024 veel oude bekenden te ontmoeten, maar ook veel nieuwe mensen te leren kennen. Om mee samen te werken en nieuwe verbindingen te maken. Zo kijk ik uit naar het nieuwe jaar! 

Margreet de Deugd 
Wethouder Sociaal Domein

Wethouder Margreet de Deugd