De toekomst van Alblasserdam

Op dit moment werken we op de Rederij druk aan de toekomst van Alblasserdam en binnenkort neemt ook de gemeenteraad daarover belangrijke besluiten. Nu denkt u misschien: ‘Er wordt toch al gewerkt aan de toekomst van Alblasserdam?’ Dat klopt! Op dit moment werken we in ons dorp aan zo’n 10 woningbouwprojecten waarbij ongeveer 700 woningen worden gerealiseerd. Die nieuwbouw varieert van gezinswoningen en luxe appartementen tot starterswoningen en sociale huurwoningen.

Ontwikkelingen na 2030

De huidige ontwikkelplannen lopen tot ongeveer het jaar 2030. Maar hoe gaan we daarna verder? Groei van het aantal woningen blijft noodzakelijk om onze jongeren te kunnen huisvesten en voorzieningen in het dorp te behouden. We willen geen slaapdorp worden. Maar hoe gaan we groeien? De ruimte in onze gemeente is beperkt. Waar gaan we bouwen en waar houden we ruimte voor groen, sport en recreatie en bedrijven? Dat zijn lastige vragen, maar om ervoor te zorgen dat de gemeente stabiel blijft, is het essentieel dat we nu keuzes gaan maken.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat ons helpen om deze keuzes te maken en vast te leggen. Dat doen we als gemeente niet alleen. In 2023 hebben we een uitgebreid participatietraject georganiseerd, waarbij we in elke wijk input hebben opgehaald. Ook zijn er gesprekken gevoerd met inwoners, partners, ondernemers, kerken, enzovoorts. Tot slot was er de mogelijkheid om online input te geven via de website praatmee.alblasserdam.nl. Deze inbreng voegen we samen met kennis uit diverse analyses en onderzoeken. En uiteindelijk proberen we in de omgevingsvisie de puzzel te leggen en te bepalen waar nieuwbouw mag komen. 

Bereikbaarheid en wonen

Naast de omgevingsvisie werken we ook aan een bereikbaarheidsvisie en een woonzorgvisie. Want met alleen het aanwijzen van een plek voor nieuwbouw zijn we er nog niet. We moeten ook kiezen wat voor soort woningen we willen bouwen. Wat hebben we nodig - seniorenwoningen, huizen voor grote gezinnen of meer huurwoningen? En hoe reizen we van huis naar werk – met de auto, fiets of het openbaar vervoer? Zijn er voldoende wegen en is de doorstroom voldoende of staan we elke dag een half uur in de file? 

U begrijpt: het gemeentebestuur heeft lastige keuzes te maken en ik verwacht stevige debatten in de gemeenteraad. Maar niet kiezen is geen optie. En ik zie in de tegengestelde meningen ook juist iets heel moois, namelijk een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van het dorp. Allemaal dragen we Alblasserdam een warm hart toedragen en streven we naar een groen en fit dorp. Ik ben dan ook vol vertrouwen dat we er samen uitkomen. Voor Alblasserdam. 

Freek de Gier,
Wethouder ruimtelijke ontwikkeling

Wethouder Freek de Gier