Alert, luisterend, signalerend, adviserend... en altijd onafhankelijk!

Zes gemotiveerde en betrokken inwoners, die als vrijwilliger vanuit hun eigen kennis en ervaring adviseren. Dat zijn de zes leden van de Alblasserdamse Adviesraad Sociaal Domein. Alle leden hebben kennis of ervaring op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet. Dit kan vanuit persoonlijke ervaring of vanuit de professie die zij uitoefenen of in het verleden hebben uitgeoefend.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Elke gemeente heeft een Adviesraad Sociaal Domein: een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft. De Adviesraad adviseert over een breed scala aan thema's binnen het sociaal domein. Dit gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, jeugdbeleid, wonen, zorg en welzijn. In Alblasserdam bestaat de Adviesraad sinds 2018, en is de opvolger van de Wmo-adviesraad. Ten minste zes keer per jaar komen ze bij elkaar. Vaak zijn er bij vergaderingen ook ambtenaren of wethouders aanwezig om beleidsstukken of ontwikkelingen toe te lichten. Als wethouder sociaal domein ervaar ik dat onze adviesraad is wat ze wil zijn: alert, luisterend, signalerend en adviserend. En altijd onafhankelijk! Ik vind hun inbreng, vooral ook bij het vormen van nieuw beleid, heel cruciaal. 

Voorzitter gezocht

Hoewel de adviesraad goed functioneert, is ze nog steeds op zoek naar een voorzitter, die ook afgevaardigde is naar de regionale adviesraad van de Drechtsteden. Heb je affiniteit met het sociale domein en wil je actief meedenken over sociale vraagstukken in ons dorp? Dan kun je gerust contact opnemen met één van de leden, die vermeld staan op www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl.

Thema-avond Hoe zit jij in je vel?

Jaarlijks organiseert de Adviesraad Sociaal Domein een thema-avond over een actueel onderwerp. In 2023 was dat arbeidsparticipatie en dit jaar gaat het om de mentale gezondheid van jongeren.  Iedereen is van harte welkom op donderdagavond 16 mei a.s. in Landvast, om mee te denken en te praten. We zien steeds vaker dat jongeren somber of eenzaam zijn en moeite hebben om hun leven in deze complexe tijd vorm te geven. Hoe kijken ze daar zelf tegen aan en wat kunnen volwassenen en hulpverleners het beste doen? Er zijn boeiende sprekers! Deze avond begint om 19.00 uur met een inloop vanaf 18.30 uur.

Gevraagd en ongevraagd advies

Als gemeente hebben we bij voorbeeld advies gevraagd aan de Adviesraad op het LHBTIQ+ beleid en de Woonzorgvisie. De adviesraad adviseerde om meer aandacht te besteden aan jongeren die gestopt zijn met hun opleiding en nog geen uitkering hebben. Zijn zij wel in beeld? Wordt hen ondersteuning aangeboden? Zo denken deze betrokken inwoners actief mee met wat er in het kader van het sociaal domein gebeurt. Adviezen die we als gemeente ter harte nemen. Met recht is de Adviesraad alert, luisterend, signalerend, adviserend… en onafhankelijk!

Margreet de Deugd
Wethouder

2024 Margreet de Deugd web