Oudere notulen

Oudere notulen kunt u lezen via het archief van onze website. Ook kunt u ze bij ons aanvragen.

Via het archief van onze site kunt u notulen lezen die niet meer op deze site staan. Elke dag wordt een kopie van onze website bewaard. U vindt in dat archief de notulen op dezelfde plek onder het tabblad 'Bestuur & Organisatie'.

Ook kunt u bij het bestuurssecretariaat notulen opvragen van een bepaalde datum.