B & W notulen

De leden van het college vergaderen iedere dinsdagochtend. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag. De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk. Hieronder vindt u de verslagen van de vergaderingen van het lopende en voorgaande jaar.

  • 2024

    Bekijk hier de vastgestelde B&W-notulen van 2024.

  • 2023

    Bekijk hier de vastgestelde B&W-notulen van 2023.

  • Oudere notulen

    Oudere notulen kunt u lezen via het archief van onze website. Ook kunt u ze bij ons aanvragen.