Verkoop van consumentenvuurwerk

In Nederland is het volgens de wet verboden om vuurwerk te verkopen of op te slaan voor de verkoop.

Op drie vastgestelde verkoopdagen aan het einde van het jaar mag dit wel. Als u op deze dagen vuurwerk wilt verkopen aan particulieren, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Voor het aanvragen van een vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk verstuurt u een ondertekende aanvraag naar:

Gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam.

In uw aanvraag vermeldt u de data waarop u het vuurwerk wilt verkopen.

Meer informatie over de regels rond het verkopen van vuurwerk vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

Om een vergunning voor de verkoop van vuurwerk aan particulieren te krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de openbare orde is niet in het gedrang
  • u heeft maatregelen genomen om overlast te voorkomen of te beperken
Na de aanvraag

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u de vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk krijgt.

Kosten

Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening van Alblasserdam.

Wetgeving

Voor de verkoop van vuurwerk geldt de volgende wetgeving
•  Algemene Plaatselijke Verordening