Reclame in de buitenruimte

Bedrijven of instellingen kunnen op verschillende manieren reclame maken.

Op sommige reclame-uitingen in de openbare ruimte is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing. In deze verordening staat gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. In artikel 2:10 van de APV leest u waar u rekening mee moet houden bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Manieren van reclame maken
  1. reclameborden aan de gevel van een bedrijfspand
  2. vlaggen en spandoeken
  3. bouwborden
  4. lichtmastreclame
  5. digitale informatieborden
  6. abri's (wachthuisje bij bushalte)
  7. informatieborden
  8. A0-displays
  9. reclamemast A-15
Leveranciers reclamemasten, -borden en -zuilen

Het plaatsen van reclame via lichtmasten, digitale informatieborden, abri's, informatieborden en A0-displays heeft de gemeente uitbesteed aan bedrijven. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze bedrijven.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Kosten

Voor APV-aanvragen moet u aan de gemeente een vergoeding betalen (leges). Voor reclame-uitingen in de openbare ruimte betaalt u precariobelasting. De tarieven vindt u in onderstaande verordeningen.