Reclame in de buitenruimte

Bedrijven of instellingen kunnen op verschillende manieren reclame maken.

Op sommige reclame-uitingen in de openbare ruimte is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing. In deze verordening staat gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. In artikel 2:10 van de APV leest u waar u rekening mee moet houden bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

Manieren van reclame maken en leveranciers

Onderstaande manieren van reclame maken hebben wij uitbesteed aan bedrijven. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze bedrijven.

Daarnaast kunt u ook reclame maken via borden aan de gevel van een bedrijfspand, vlaggen en spandoeken en bouwborden.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Kosten

Voor APV-aanvragen moet u aan de gemeente een vergoeding betalen (leges). Voor reclame-uitingen in de openbare ruimte betaalt u precariobelasting. De tarieven vindt u in onderstaande verordeningen.