Ontheffing openings- en sluitingstijden

In Alblasserdam gelden voor horeca-inrichtingen vaste sluitingstijden. Als u binnen deze tijden uw horeca-inrichting wilt openhouden, dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

De burgemeester is bevoegd om een algemene ontheffing te verlenen voor een bepaald gebied en/of één of meerdere bedrijven als hij vindt dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Ook kan de burgermeester een andere (vroegere) sluitingstijd vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of terras. De burgemeester kan een bedrijf ontheffing geven van de sluitingstijd voor een incidenteel feest.

Vaste sluitingstijden

De gemeente Alblasserdam hanteert de volgende sluitingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 06.00 uur. Zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

Wanneer is ontheffing nodig

U heeft een ontheffing van sluitingstijden nodig, wanneer u binnen de vastgestelde sluitingstijden uw horeca-inrichting wilt openhouden.

Aanvraag indienen

U kunt de vergunning digitaal of schriftelijk aanvragen.

Digitaal

U kunt de vergunning digitaal aanvragen via dit online formulier

Schriftelijk

Voor het schriftelijk aanvragen van een ontheffing vult u het aanvraagformulier ontheffing sluitingstijd horecabedrijf in. Dit formulier kunt u printen en invullen en vervolgens samen met de verplichte bijlagen (deze zijn op het aanvraagformulier aangegeven) opsturen naar:

Gemeente Alblasserdam
t.a.v. college van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u van ons of u de ontheffing van sluitingstijden krijgt.

Kosten

Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Algemene Plaatselijke Verordening