Omgevingsvergunning milieu

Wilt u een bedrijf beginnen? Dan heef u soms een omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu' nodig.

In veel gevallen is een melding milieubeheer voldoende.

Vergunning aanvragen

Begint u een nieuwe vestiging of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zo zijn dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Via het omgevingsloket online kunt u dit checken. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket Online. Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Reactie op uw aanvraag

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 6 maanden. Voor meer ingewikkelde of omstreden zaken kan meer tijd nodig zijn. Als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanvullende gegevens van u nodig heeft, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor de activiteit milieu is gratis.

Bedrijven die geen vergunning nodig hebben

Bedrijven die vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim), hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen, maar moeten een melding doen. Meer informatie hierover vindt u op de website wetten.overheid.nl

Beginnen met bouwen

Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw én voor de activiteit milieu nodig heeft, vraagt u deze tegelijk aan. U mag pas starten met de bouw als u beide vergunningen heeft. U mag de vergunningen ook in fases aanvragen. U krijgt dan 2 besluiten die samen de benodigde vergunning vormen. Ook dan mag u pas starten met de bouw als u beide vergunningen heeft.

Wetgeving

Voor een melding of omgevingsvergunning milieu geldt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Meer informatie hierover vindt u op de website wetten.overheid.nl