Melding milieubeheer

Voor groepen bedrijven die wat betreft activiteiten en milieubelasting op elkaar lijken, heeft de rijksoverheid algemene voorschriften opgesteld.

Dit heet een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Voorbeelden zijn detailhandelsbedrijven, herstelbedrijven voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven en horecabedrijven. Als uw bedrijf onder een Algemene Maatregel van Bestuur valt hoeft u geen milieuvergunning aan te vragen. Een melding Milieubeheer is dan voldoende.

Melding Milieubeheer doen

Als u het milieu belast moet u een melding Milieubeheer doen of een vergunning aanvragen. Deze maakt deelt uit van de Omgevingsvergunning. U kunt uw vergunning aanvragen of melding doen via Activiteitenbesluit Internet Module 

Wanneer melding doen?
  • een bedrijf wilt oprichten dat onder de werking van de Algemene Maatregel van Bestuur valt (AMvB). Voor meer informatie over de AMvB neemt u contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 - 770 8585.
  • een bedrijf wilt uitbreiden dat onder de werking van de AMvB valt
  • werkzaamheden, die onder een AMvB vallen, wilt wijzigen

Voor bedrijfsmatige activiteiten is soms een milieuvergunning nodig. Valt u niet onder een AMvB, dan heeft u een vergunningsplicht.

Kosten

Het doen van een melding is gratis.