Marktstandplaats

Om een standplaats op de weekmarkt te krijgen heeft u een vergunning nodig. Alblasserdam kent meerdere standplaatsvergunningen.

Het verschil tussen deze vergunningen is: hoe, waar en wanneer u uw handel mag verkopen.  Zo is er een vaste standplaats, een dagplaats en een plaats voor standwerkers.

Standplaats, dagplaats of plaats voor standwerkers

  • Een vaste standplaats is een standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder.
  • Een dagplaats is een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats aan iemand is toegewezen.
  • Als laatst hebben we een plaats voor standwerkers. Dit is een plaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken.

Marktverordening

Aanvragen standplaats of dagplaats

Om een vergunning voor de weekmarkt aan te vragen stuurt u een e-mail naar ondernemen@alblasserdam.nl.

Maak uw aanvraag compleet

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • bewijs van w.a. verzekering tegen schade
  • kopie legitimatiebewijs

Na de aanvraag

De behandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken. De vergunning kan op grond van de Marktverordening verleend of geweigerd worden. Daarbij speelt mee of er ruimte beschikbaar is. Voor sommige branches bestaat een wachtlijst. Per branche krijgt de eerst genoemde op de lijst als eerste een standplaats op de weekmarkt.

Standwerkersplaats innemen

Voor een standwerkersplaats moet u zich op de marktdag voor 11.00 uur aan te melden bij de marktmeester. De marktmeester is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-20785435 of op 06-27216370.

Kosten

Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening.

Standplaats innemen

Nadat de vergunning is verleend, neemt u contact op met de marktmeester voor de praktische afspraken te maken over het innemen van uw standplaats op de markt. De marktmeester is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 06-20785435 of op 06-27216379 .

Op de wachtlijst komen

Wilt u op de wachtlijst voor een plaats op de weekmarkt? Stuur dan een brief waarin u dit aangeeft en vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en branche. Er is geen maximum aan het aantal branches waarop u kunt inschrijven. Slechts één branche komt in aanmerking voor een vergunning. Meerdere branches per vergunninghouder is niet toegestaan. Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening.

Jaarlijks moet u voor 31 december opnieuw inschrijven voor de wachtlijst. Krijgen wij van u geen bericht dan wordt u met ingang van 1 januari van de wachtlijst gehaald. U kunt uw bericht sturen naar ondernemen@alblasserdam.nl.

Marktstandplaats opzeggen

Voor het opzeggen van uw marktstandplaats kunt u een e-mail sturen naar ondernemen@alblasserdam.nl. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging.