Kledinginzameling

Goede doelen kunnen kleding inzamelen. Hiervoor is een vergunning nodig.

Voorwaarden aanvraag vergunning kledinginzameling

U moet de vergunning ruim van tevoren aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk in november van het voorafgaande jaar binnen zijn. Dus als u in maart van 2020 kleding wilt inzamelen moet u vóór november 2019 de vergunning aanvragen. Ieder jaar geven wij vier vergunningen voor kledinginzameling uit. Om te bepalen wie een vergunning krijgt, kijken we naar de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Verder zorgen we dat steeds verschillende goede doelen aan de beurt komen.

Aanvragen vergunning

U kunt een vergunning aanvragen door het formulier ‘aanvraag vergunning kledinginzameling' te printen en in te vullen. U stuurt het ingevulde formulier naar:

Gemeente Alblasserdam
College van B&W
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Vervolgproces

Wij controleren of de aanvraag volledig is en bekijken of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Op basis hiervan besluiten we de vergunning wel of niet te geven. Als wij de aanvraag afkeuren, ontvangt u van ons een brief met uitleg.

Kosten

Wat de kosten zijn, leest u in de legesverordening.

Wetgeving

Voor kledinginzameling geldt:

Algemene Plaatselijke Verordening