Brandveilig gebruik, omgevingsvergunning of gebruiksmelding

Om een gebouw brandveilig te gebruiken moet u aan regels voldoen. Die hebben te maken met de manier waarop u het gebouw gebruikt.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen, in andere gevallen heeft u een meldingsplicht. Bij algemeen gebruik van een gebouw is het voldoende dat u voldoet aan de voorschriften van in Bouwbesluit voor brandveilig gebruik.

Vergunning aanvragen of melding doen

  U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig als u in een gebouw:

  • bedrijfsmatig overnachtingen aanbiedt aan meer dan 4 personen zoals: hotel, pension, kampeerboerderij;
  • overnachtingen met zorg aanbiedt aan meer dan 4 personen zoals: een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis
  • u dagverblijf biedt aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar zoals: in een basisschool of kinderdagverblijf
  • u dagverblijf biedt aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen zoals bij dagopvang

U doet een melding als u een gebouw in gebruik neemt of gebruikt voor:

  • meer dan 50 personen tegelijk
  • als u gebruik maakt van een gelijkwaardige oplossing zoals staat beschreven in het Bouwbesluit [link naar Bouwbesluit, zie hieronder bij Wetgeving]
  • de verhuur van meer dan vijf wooneenheden

U doet uw melding minstens 4 weken voor de aanvang van het gebruik. Via het Omgevingsloket Online kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen.‚Äč

Na de aanvraag

Om te beslissen over een aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is een uitgebreide procedure nodig. Deze kan tot zes maanden duren. Een melding brandveilig gebruik doet u minstens 4 weken voor de aanvang van het gebruik.

Wetgeving