Duurzaamheid voor ondernemers

Wij zetten ons in voor een duurzamere samenleving. Draagt u met uw bedrijf ook een steentje bij?

U kunt uw energieverbruik, CO2 voetafdruk en milieu-impact bekijken. U kunt investeren in energiebesparing of duurzame energie. Ook kunt u groene energie inkopen en samenwerken met andere bedrijven die ook met energiebesparing en CO2-reductie aan de slag zijn gegaan. En deel vooral uw kennis en ervaring met andere bedrijven, bijvoorbeeld via de duurzame bedrijvenroute.

Voor meer informatie over wat u wettelijk verplicht bent en over duurzame mogelijkheden kunt u terecht bij Drechtsteden Energie en ons Regionaal Energieloket.

Samen Bereikbaar

In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk, zijn de groeiambities hoog en nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat. Daarom moeten overheid, bedrijfsleven en instellingen samenwerken. Hiervoor is Samen Bereikbaar bedacht: een zakelijk platform voor mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het platform is van en voor de aangesloten organisaties.

Ondersteuning met verschillende middelen

Samen Bereikbaar biedt verschillende hulpmiddelen voor meer slimme, duurzame mobiliteit:

  • Mobiliteitsscan: foto van het huidige vervoer.
  • Enquête onder medewerkers: peilen behoefte.
  • Collectief vervoerpilots bedrijventerreinen.
  • Toolboxen fiets, OV, rit delen en flexibel werken.
  • Kennis en advies op het gebied van onderhoudswerkzaamheden en impact op de organisatie.

Lid worden

Lid worden is gratis, maar niet vrijblijvend. Lees meer op samenbereikbaar.nl.

Circulaire economie

De vraag naar grondstoffen stijgt wereldwijd, bijvoorbeeld voor het maken van nieuwe mobiele telefoons. Grondstoffen uit oude telefoons kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Daarom is netjes scheiden en inleveren zo belangrijk. We willen ook kijken hoe de bedrijven in Alblasserdam hiermee omgaan. Maken ze producten die opnieuw gebruikt kunnen worden of niet? De kansen voor de circulaire economie zijn groot; volgens TNO kan dit zelfs tot 54.000 nieuwe banen leiden. Hoe zit dat in Alblasserdam? Heeft u ideeën om te komen tot haalbare, circulaire initiatieven? Wij horen ze graag! Neem contact op met onze medewerker duurzaamheid of de bedrijvencontactfunctionaris.