Bedrijfshuisvesting

Alblasserdam is al eeuwen een ondernemende gemeente.

De scheeps- en staalindustrie en de logistieke sector zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling en de cultuur van ons dorp. Dat bedrijventerreinen ongeveer de helft van het bebouwde grondgebied beslaan is veelzeggend.

Met zijn open verbinding met de Noordzee en ligging aan de A15 is Alblasserdam een aantrekkelijke vestigingsplaats. Alblasserdam heeft drie grote, hoogwaardige bedrijventerreinen, vier kades en een containertransferium. Hiervandaan verzorgt een binnenvaartschip lijndiensten naar de Rotterdamse haven. Op de bedrijventerreinen zijn 840 ondernemingen te vinden die goed zijn voor zo'n 7250 arbeidsplaatsen. Dat zijn meer arbeidsplaatsen dan de beroepsbevolking groot is.

Bedrijventerreinen

  • Vinkenwaard: heeft een oppervlakte van 45 hectare. Het terrein bestaat uit twee delen, Vinkenwaard-Zuid en Vinkenwaard-Noord, en telt zo'n 230 bedrijven.
  • Hoogendijk: heeft een oppervlakte van 32 hectare en telt zo'n 80 bedrijven.
  • Nieuwland Parc: heeft een oppervlakte van 63 hectare en telt zo'n 140 bedrijven.

Dorps karakter

Met zo'n 20.000 inwoners heeft Alblasserdam nog altijd het karakter van een dorp. Mede daardoor kunnen ondernemers rekenen op een goede samenwerking en korte lijnen met de lokale overheid. Wij zijn een bedrijvige gemeente en vinden het belangrijk goed contact te onderhouden met de ondernemers. Dat past binnen onze manier van besturen en de samenlevingsagenda die we met elkaar hebben opgesteld, we doen het samen met de bewoners, de ondernemers en het onderwijs. Gemeente en ondernemers treffen elkaar tijdens een kwartaaloverleg, bij de bedrijfsbezoeken en tijdens netwerkbijeenkomsten bij de ondernemersverenigingen.

Verbinden

Alblasserdam heeft twee bedrijvencontactfunctionarissen: Marianne Vogelenzang en Nicolette van Esdonk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. ,,Wij faciliteren en ondersteunen ondernemers. Zij kunnen bij ons terecht met allerhande vragen en ideeën of met klachten. Wij maken hen wegwijs binnen de overheid en informeren hen actief over ontwikkelingen", vertelt Marianne Vogelenzang. Nicolette van Esdonk vult aan: ,, We komen bij veel bedrijven binnen. Daardoor zien we kansen voor samenwerking en brengen we ondernemers bij elkaar."