Aanbestedingen

Bij het geven van opdrachten en orders aan bedrijven moeten wij voldoen aan wetten en regels. Dat geldt voor de inkoop van kantoorartikelen en het inhuren van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Bedrijven kunnen via een aanbesteding meedingen naar zo'n opdracht.

Bij het geven van opdrachten en orders aan bedrijven moeten wij voldoen aan wetten en regels. Dat geldt voor de inkoop van kantoorartikelen en het inhuren van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Bedrijven kunnen via een aanbesteding meedingen naar zo'n opdracht. Bij het toekennen houden wij zoveel mogelijk rekening met het belang van de lokale economie.

Zeker bij grotere opdrachten is een aanbesteding een project met meerdere fases:

 • Specificatie van de behoefte (offerte aanvraag)
 • Leverancierselectie (aanbesteding en offerte beoordeling)
 • Contracteren
 • Realisatie en Acceptatie
 • Evaluatie

De inkoopkalender

Bent u een lokale ondernemer en wilt u graag zaken doen met uw eigen gemeente? Hieronder vindt u de geplande opdrachten van de gemeente waar bedrijven offertes voor kunnen indienen via inkoop@drechtsteden.nl. Voor alle gepubliceerde Drechtstedelijke aanbestedingen vindt u informatie op Tenderned: www.tenderned.nl.

Mei 2024

Meervoudig onderhandse aanbesteding

 • Locatiemanagement vluchtelingenopvang
 • Meerjarig onderhoud begraafplaats Alblasserdam
 • Nedersassen herinrichting
 • Brug Twijn - Groene zoom
 • Raamovereenkomst rioolonderhoud gemeente Alblasserdam
 • Exploitatie Werkcafe Catering
 • Herinrichting parkeerterrein Nicolaas Beekstraat Alblasserdam

Nationale aanbesteding

 • Onderhoudsbestek verhardingen gras- en watergangen Alblasserdam
 • Herstel bezweken stalen damwandkade Jan Smitkade
 • Reconstructie Staadsliederenbuurt Noord

Europees Openbaar

 • Schoonmaakmiddelen (regionale inkoop)
 • Verwerking groenafval (regionale inkoop)
 • Platform Duurzaam Drechtsteden; Intermediair doorontwikkeling en acties (regionale inkoop)
 • Mobiliteitskaart (regionale inkoop)
 • Leerlingen- en jeugdvervoer (regionale inkoop)
 • Beveiliging vluchtelingenopvang
 • Schoonmaak vluchtelingenopvang Alblasserdam

Advies

 • Beheersysteem openbare ruimte

Nog te bepalen

 • Groot elementenonderhoud elementenbestek 

Richtlijnen

Voor overheidsopdrachten gelden Europese en nationale richtlijnen. Daarnaast is er een aanbestedingsbeleid dat geldt voor alle deelnemende gemeenten in de Drechtsteden.
Regionaal Inkoop-en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de bedrijvencontactfunctionarissen.