Gladheidsbestrijding

In de winter kunnen wegen, fietspaden en stoepen glad worden door ijzel, sneeuw en vorst.

De buitendienst van de gemeente Alblasserdam pakt de gladheid aan op de hoofdautoroutes en de hoofdfietsroutes. De gemeente strooit niet overal. Winkeliers, bedrijven, scholen en bewoners moeten hun eigen terrein en de stoepen en voetpaden in hun buurt ijsvrij en sneeuwvrij houden.

Strooiroutes

De gemeente heeft vaste strooiroutes. De belangrijkste strooiroutes in Alblasserdam zijn:

  • strooiroute hoofdwegen: de belangrijkste hoofdautoroutes, doorgaande wegen en ontsluitingswegen worden uit voorzorg als eerste gestrooid.
  • strooiroute fietspaden: na het strooien van de hoofdwegen, strooien we de belangrijkste fietsroutes
Voetpaden en stoepen

Voetpaden en stoepen strooit de gemeente alleen op sommige plekken. Winkeliers, bedrijven, scholen en bewoners moeten hun eigen terrein en de stoepen en voetpaden in hun buurt ijsvrij en sneeuwvrij houden.

Strooien in woonwijken

Strooien in woonwijken heeft niet zoveel zin. Er rijden weinig auto’s waardoor de straat gemakkelijk weer opvriest.

Wanneer wordt gestrooid

Het moment waarop we uit voorzorg strooien hangt af van het weer. Wij kijken naar de gladheidsverwachting die Meteo Consult in Wageningen in de winter dagelijks maakt.

Eigen verantwoordelijkheid

Winkeliers, bedrijven, scholen en bewoners moeten hun eigen terrein en de stoepen en voetpaden in hun buurt ijsvrij en sneeuwvrij houden. Eigenaren van particuliere wegen of terreinen moeten zelf maatregelen tegen de gladheid nemen.

Tips bij gladheid

Winkeliers, bedrijven, scholen en bewoners moeten hun eigen terrein en de stoepen en voetpaden in hun buurt ijsvrij en sneeuwvrij houden. Eigenaren van particuliere wegen of terreinen moeten zelf maatregelen tegen de gladheid nemen.

  •  Zorg dat u zout, zand of strooizout in huis heeft en een bezem en sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Keukenzout is geschikt om de eigen stoep te strooien en is meestal in huis. (10 gram zout is voldoende voor het strooien van 1 vierkante meter. 1 kilo zout is dus genoeg voor 100 vierkante meter stoep).
  • De gemeente levert geen strooizout aan inwoners. Strooizout is o.a. te koop bij bouwmarkten en tankstations.
  • Doe voorzichtig!: de gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Toch kan het ook op de gestrooide routes glad zijn. Het zout heeft tijd nodig om ijs of sneeuw te laten smelten. Pas uw snelheid in het verkeer aan en doe voorzichtig.
Wees voorzichtig, ook na het strooien

Als alles meezit zijn de wegen ijsvrij binnen 2 á 3 uur na het strooien. Op bruggen en fietspaden duurt dit langer. De praktijk leert dat na één strooironde de sneeuw en gladheid niet zijn verdwenen. De routes worden daarom gereden totdat ze schoon zijn. Dit kan één of meer dagen duren. Pas dus ook na het strooien altijd uw snelheid aan en doe voorzichtig.