Onderwijs en kinderopvang

Goed onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen.

De gemeente zorgt voor onderwijshuisvesting, het handhaven van de leerplicht en het aanbieden van leerlingenvervoer.

Onderwijshuisvesting

De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende geschikte ruimte is voor het geven van onderwijs. Wij streven naar de ontwikkeling van 'brede scholen' en 'integrale kindcentra'. In deze scholen worden onderwijs en, kinderopvang zoveel mogelijk samengebracht.

Scholen in Alblasserdam

In Alblasserdam zijn de volgende scholen:

Schoolvakanties

Om de schoolvakanties te spreiden is Nederland verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid. Alblasserdam valt in de regio midden, net als alle andere gemeenten in Zuid-Holland. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt voor iedere regio vast in welke periode de zomervakantie valt. Deze data voor de zomervakantie zijn verplicht. Voor de overige vakanties geeft de minister adviesdata. Scholen mogen van dit advies afwijken.

Leerplicht

De leerplicht is vastgelegd in de leerplichtwet. Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ houdt namens ons toezicht op de naleving van de Leerplicht. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Kinderopvang

In Alblasserdam zijn verschillende soorten kinderopvang; kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, gastouders en buitenschoolse opvang. In het landelijk register kinderopvang vindt u alle organisaties en locaties. U kunt uw kind(eren) zelf aanmelden bij een van de organisaties. De administratieafdeling weet welke toeslag u kunt krijgen.

Subsidies en toezicht

Tweeverdieners vallen onder kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Eenverdieners of ouder(s) zonder werk kunnen een gemeentelijke subsidie krijgen om hun peuter naar een peuterspeelgroep te laten gaan. Soms kunnen ouders een bijdrage via de sociale dienst ontvangen. Kijk hiervoor op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle kinderopvang. Daarom doet de Dienst Gezondheid & Jeugd jaarlijkse inspecties. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd.

Leges kinderopvang

Voordat een (nieuwe) kinderopvang open mag, doet de GGD het onderzoek voor registratie. De kosten van dit onderzoek brengen wij in rekening bij de aanvrager. Tijdens dit onderzoek bekijkt de inspecteur van de GGD of hij verwacht dat de opvanglocatie zich gaat houden aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

De GGD doet ditzelfde onderzoek ook wanneer een bestaande kinderopvang of gastouder gaat verhuizen. Of wanneer bijvoorbeeld een nieuw bureau de opvanglocatie overneemt. Het kan dus gebeuren dat voor een gebouw of ondernemer vaker een onderzoek voor registratie nodig is.

Hieronder ziet u wat het onderzoek kost per soort kinderopvang:

Type voorziening Tarief
Kinderdagverblijf € 1450
BSO € 1450
Peuterspeelgroep € 1450
Gastouderbureau € 1450
Gastouderopvang € 500


Alle andere onderzoeken voor kinderopvanglocaties komen voor rekening van de gemeente Alblasserdam. Denk hierbij aan jaarlijkse of incidentele onderzoeken door de toezichthouder.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij onze beleidsmedewerker onderwijs via telefoonnummer 14078 of het contactformulier.