Resultaten inwonersonderzoek LHBTIQ+ bekend

We willen graag dat iedereen zich thuis voelt in Alblasserdam. Dat staat in het collegeprogramma 2022-2026. Daarom wilden we inzicht in de houding van Alblasserdammers ten opzichte van (de aandacht voor) de LHBTIQ+ gemeenschap en de inzet van de gemeente om een inclusief dorp te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meningen van Alblasserdammers over het onderwerp sterk verdeeld zijn.

Uitkomsten

Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoekscentrum Drechtsteden onder een representatief aantal inwoners in Alblasserdam. Volgens de helft van de inwoners is Alblasserdam een inclusief dorp, maar een kwart van de inwoners vindt dat juist niet. De verdeeldheid is nog groter als het specifiek gaat over de mate waarin LHBTIQ+ers hier zichzelf kunnen zijn. Eén op de tien inwoners is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van discriminatie op basis van genderidentiteit of seksuele voorkeur. De meeste Alblasserdammers vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de sociale veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. Meer dan de helft van de inwoners vindt ook dat er aandacht moet zijn voor sociale acceptatie. Er zijn echter ook inwoners die dit onbelangrijk vinden. 

Inzet van de gemeente

De helft van de inwoners vindt de inzet van de gemeente voor LHBTIQ+ (heel) belangrijk. Eén op de drie vindt dit juist (heel) onbelangrijk. De meningen over of de gemeente hier genoeg aan doet, wisselen ongeveer gelijkmatig tussen genoeg, niet genoeg en onbekend. Eén op de vijf (18%) vindt dat de gemeente juist te veel doet. De volledige onderzoeksresultaten staan op www.alblasserdam.nl/lhbtiq.

Waardevolle inzichten

Wethouder Margreet de Deugd: “Dit onderzoek geeft ons veel waardevolle inzichten over de houdingen en ervaringen van onze inwoners. Samen met de werkgroep uit de gemeenteraad ga ik bekijken hoe we die kunnen gebruiken voor de concrete acties uit ons beleidsplan. Ik ben blij dat de meeste inwoners positief staan tegenover de LHBTIQ+ gemeenschap, maar de resultaten geven ons ook aan dat het belangrijk is om aandacht te blijven besteden aan sociale veiligheid en acceptatie.”

Beleid

Het onderzoek staat niet op zichzelf. De gemeente merkt al jaren dat het onderwerp leeft in het dorp. Er kwamen signalen dat het voor de LHBTIQ+ gemeenschap in het dorp Alblasserdam moeilijk is om voor hun seksuele geaardheid uit te komen, met onder meer (ernstige) psychische problemen ten gevolg. Daarom is een groep gemeenteraadsleden in 2019 aan beleid gaan werken voor acceptatie en veiligheid van alle groepen in Alblasserdam. Met beleid wil de gemeente voldoen aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de gezondheid, de (sociale) veiligheid en het welzijn van haar inwoners. 

In juni 2023 heeft de gemeenteraad nieuw beleid vastgesteld. Acties zijn onder meer het ontwikkelen van een Alblasserdamse flyer, gesprekken met verenigingen, scholen, kerken en partners, aandacht voor antidiscrimantievoorziening RADAR en het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day.