Gemeenteraad Alblasserdam stelt budget beschikbaar voor flexwoningen De Loopplank

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de grondexploitatie van het project Flexwoningen De Loopplank. Deze beslissing zorgt ervoor dat dit woonproject doorgang kan vinden. De gemeenteraad heeft bovendien het benodigde budget beschikbaar gesteld om de oude school te slopen en de grond bouwrijp te maken. Dit is een belangrijke stap vooruit om het woningtekort in Alblasserdam aan te pakken.

Starters, spoedzoekers en statushouders

Het project flexwoningen De Loopplank is een initiatief dat het woningaanbod in Alblasserdam vergroot. Er zullen tijdelijke woningen gebouwd worden aan de Pieter de Hoochplaats. Ze zijn bedoeld voor drie doelgroepen: jonge starters uit Alblasserdam, spoedzoekers die bijvoorbeeld door een scheiding dringend woonruimte nodig hebben en statushouders die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad van woningcorporatie Woonkracht10. 

Een belangrijke stap voor Alblasserdam

Wethouder Margreet de Deugd-Bos, verantwoordelijk wethouder Wonen, licht toe: "De toezegging voor extra budget is van groot belang voor dit project. Nu kunnen we de grond klaarmaken voor de bouw, de oude basisschool afbreken en op die plek nieuwe woningen toevoegen in Alblasserdam. Ieder huis wat we toevoegen aan onze woningvoorraad is er een!"