Gemeente Alblasserdam zet zich in voor schuldenrust

Wethouder de Deugd heeft gisteren een convenant ondertekend dat gaat over de manier waarop schulden worden geïnd. Het convenant regelt dat de gemeente in haar rol als schuldeiser in principe altijd meewerkt aan schuldregelingen. Dat bevordert schuldenrust en perspectief bij de inwoners.

De gemeente kan naast schuldhulpverlener ook schuldeiser zijn. Het is belangrijk dat de incasso van vorderingen door gemeenten uniform en op een sociaal verantwoorde manier gebeurt. Dit betekent ook dat er bij kwaadwillende fraude een andere afweging kan worden gemaakt. 

Afspraken

De NVVK, de vereniging van financiële hulpverleners, heeft een convenant voor overheidsschuldeisers opgesteld. Het convenant bevat onder andere de volgende afspraken: 

  • Tijdelijk pauzeren van de incassomaatregelen voor inwoners die aankloppen bij schuldhulp.
  • Bij voorbaat akkoord gaan met betalingsvoorstellen die de schuldhulpverlener doet.

Margreet de Deugd, de Alblasserdamse wethouder met bestaanszekerheid in haar portefeuille: "Mensen met schulden ervaren vaak veel stress. Dit convenant bekrachtigt een werkwijze die deze stress kan reduceren. Daar zijn onze inwoners mee geholpen."

Meer tijd voor vervolg

"De schuldenrust die inwoners krijgen dankzij het convenant heeft een positief effect," zegt voorzitter Marco Florijn van de NVVK. "Het zorgt ervoor dat inwoners samen met de schuldhulpverlener met meer rust aan een duurzame oplossing kunnen werken." Incassokosten lopen niet meer op en voor de schuldhulpverlener ontstaat meer tijd om schuldeisers die traag reageren, aan te sporen om snel een regeling overeen te komen.
Wethouder Margreet de Deugd ondertekent NVVK convenant voor schuldenrust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Daphne Krijgsman / DK Photography