Extra budget voor zwembad Blokweer

Een zwembad is een belangrijke voorziening voor een dorp als Alblasserdam. In een waterrijke omgeving is het heel belangrijk om zwemles te krijgen. Ook willen we graag dicht bij huis goede plekken aanbieden om aan de gezondheid te werken, recreatief of bij een vereniging.

Afgelopen juni zijn de werkzaamheden aan Zwembad Blokweer begonnen en het toekomstig bestendige zwembad gaat begin 2024 weer open. Om de renovatie van het zwembad binnen de gestelde criteria en opdracht van de gemeenteraad mogelijk te maken, was het noodzakelijk om keuzes te maken. Hierbij is niet afgeweken van de kaders van de gemeenteraad, die stelden: zo spoedig mogelijk en met de maximale garanties een sober, duurzaam en kwalitatief goed zwembad in Alblasserdam terug te brengen. Helaas hadden deze keuzes wel een financieel gevolg. Dit heeft geleid tot een aanvullende kredietaanvraag van €1.010.000 euro. De gemeenteraad had op 27 september 2022 akkoord gegeven voor het huidige budget van €2.469.000 euro. 

Lykele Bokhorst (voorzitter BSSA): "Wij zijn blij dat de stuurgroep deze keuzes gemaakt heeft en dat de werkzaamheden zijn doorgegaan, waardoor het zwembad begin 2024 open gaat. Als bestuur zijn wij druk bezig met het werven van personeel, zodat alle (school)kinderen een plekje krijgen in ons zwemlesrooster". Wethouder Freek de Gier: "Het is niet leuk om met zo'n boodschap terug te moeten gaan naar de gemeenteraad. Het is een ingewikkeld traject, vanwege kosten en garanties, maar ik sta achter alle keuzes die gemaakt zijn en leg daar verantwoording over af. Mijn drijfveer blijft: Wij gaan het dorp het zwembad teruggeven".

In de gemeenteraad van dinsdag 3 oktober legt wethouder De Gier verantwoording af over de gemaakte keuzes.    

Proces: verschil tussen theorie en praktijk

Het huidige budget is vorig jaar gemaakt op basis van het voorlopig ontwerp van Iv-Consult. Na de aanbesteding is het bouwteam, bestaande uit aannemer, gemeenten en adviseurs verdergegaan met het maken van een definitief ontwerp. Binnen dit bouwteam zijn stevige discussies gevoerd over met name aanpassingen, besparingen/meerwerk en de gevraagde garanties. Centraal stonden de criteria vanuit de opdracht om een constructief veilig, duurzaam en waterdicht bassin op te leveren. Het bassin moest ook met de maximale garantie, binnen een korte doorlooptijd en tegen zo laag mogelijke kosten worden opgeleverd. Om alle criteria in het ontwerp te krijgen, met de bijhorende gevraagde soberheid, garanties, kwaliteit en tijdige oplevering, moesten er keuzes worden gemaakt.

Gemaakte keuzes

In het voorstel aan de gemeenteraad worden verschillende onderdelen en redenen genoemd voor het aanvullende krediet.

 1. Ontwerp betonnen bassin: Door aanpassingen van het voorlopige ontwerp zijn naast de besparingen ook aanvullende kosten noodzakelijk geweest om aan de gevraagde garanties, kwaliteit en tijdige oplevering te voldoen.
 2. Bassin bekleding: Op basis van advies van Sportfondsen, De Vries Werkendam en Iv-Consult is er gekozen voor tegels, omdat deze variant op de lange termijn minder beheerkosten heeft, een goede integratie heeft met het beton en omdat het zwembad over de levensduur minder vaak buiten gebruik hoeft te worden gesteld.
 3. Beweegbare bodem: De gemeente heeft de stelling in moeten nemen dat de beweegbare bodem net als het bassin economisch total loss is. De leverancier van de beweegbare bodem en bassin is aansprakelijk gesteld.
 4. Verduurzamen: Door het totaal afdekken van het zwembad met een deken is een efficiënte aanvullende duurzaamheidsmaatregel toegepast om het energieverbruik nog verder naar beneden te brengen.
 5. Naar voren halen van vervangingsonderhoud: Het voornemen om de bestaande installaties zo veel mogelijk te hergebruiken is naderhand bijgesteld, omdat bepaalde versleten onderdelen niet meer leverbaar waren en omdat de technische levensduur (van 10 jaar) bijna was bereikt. Door het naar voren halen van de vervanging van deze installatieonderdelen en dit gelijktijdig uit te voeren met de renovatie wordt voorkomen dat het zwembad binnen enkele jaren wederom buiten gebruik moet worden gesteld.
 6. Aanvullende verbeteringen: Door ook te kijken naar de totale bedrijfsvoering is ervoor gekozen aanvullende verbeteringen door te voeren die bijdragen aan de bedrijfszekerheid, duurzaamheid en kwaliteit.
 7. Minder SPUK-uitkering: De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. In de eerste kredietaanvraag was ervan uitgegaan dat er een uitkering van 100% vanuit de SPUK-regeling (als btw-compensatie) zou worden toegekend. Nu de beschikking is binnengekomen wordt er echter 68% uitgekeerd. Dit geeft op het totale begin budget een tekort.

Voor verdieping en aanvulling op bovenstaande onderdelen en redenen verwijzen wij u naar het Raadsvoorstel.

Samengevat de argumenten om te investeren

 • Door het aanvullende krediet wordt er een hogere kwaliteit afwerking geleverd door het toepassen van tegels. Daarnaast geven tegels een lagere exploitatielast en is het zwembad op lange termijn minder vaak buiten gebruik door onderhoud.
 • Garantie van 10 jaar. Door het aanvullende krediet is mogelijk gemaakt dat de aannemer verantwoordelijkheid neemt en garant staat voor het product.
 • Kwalitatief goede en veilige beweegbare bodem met degelijke garantiebepalingen (10 jaar). Het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet voorkomt een beperkte garantie (max. 1 jaar) op een gereviseerde beweegbare bodem.
 • Met het naar voren halen van onderhoud wordt voorkomen dat het zwembad binnen een jaar of twee weer buiten gebruik gesteld moet worden. Dit is dus een meelift kans die goed benut kan worden.
 • Met de extra investering om het zwembad af te dekken is een verdere stap gezet in het duurzaam en energieneutraal maken van onze gemeente. De energiekosten worden ook omlaag gebracht, waardoor deze voorziening behouden kan blijven voor onze samenleving.
 • Door deze investering verbetert het beheer van de zwembadinstallaties, de bedrijfsvoering en de bedrijfszekerheid. Hierdoor zal het zwembad niet buiten gebruik gaan op korte termijn voor vervangingswerkzaamheden van apparatuur.