Gemeente Alblasserdam en de uitspraak in de zaak Chemours

Inleiding

Op 27 september 2023 heeft de rechtbank Rotterdam een (tweede) tussenvonnis gewezen in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen onder meer Chemours en haar rechtsvoorganger DuPont hebben aangespannen. In dit vonnis is vast komen te staan dat de uitstoot van PFOA door Chemours in de periode 1987-1998 onrechtmatig was. Voor (in ieder geval) deze periode is Chemours ook aansprakelijk voor de schade die de gemeenten daardoor hebben geleden. Het vonnis is op de website van de rechtspraak te raadplegen:

Waardering

Als college willen wij grote waardering uitspreken voor de energie die de gemeente Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden in deze zaak hebben gestoken. Het behaalde resultaat opent deuren voor andere partijen waaronder de gemeente Alblasserdam.

Vervolg

De uitspraak is nog geen definitieve uitspraak. Er komt nu een schriftelijke ronde over de uitstoot van PFOA vanaf 2 maart 1998 en misschien, als dat nodig is, nog een zitting. Het eindvonnis kan pas daarna gewezen worden. Wanneer dat zal zijn is nu nog niet duidelijk, maar in elk geval niet meer in 2023.

Positie Alblasserdam

In 2022 hebben wij Chemours en DuPont reeds aansprakelijk gesteld. Daarnaast hebben wij in deze brief ook de verjaring gestuit. Met deze uitspraak ligt de weg open om ontstane schade te verhalen. Wij zullen samen met het juridisch kenniscentrum van de Drechtsteden onze juridische positie en de omvang van de te verhalen schade bepalen.

Wij zijn blij met de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Deze uitspraak draagt bij aan ons streven om te werken naar het eerder benoemde “Nul uit de pijp”. Daarnaast draagt het bij aan het streven om de kosten te verhalen op de veroorzaker.